Diagnostiek op afstand: Randvoorwaarden en belemmeringen

Internet maakt het mogelijk dat medische gegevens worden uitgewisseld. Bij telediagnostiek wordt op afstand een diagnose gesteld. Degene die dat doet, ziet de patiënt niet en moet er dus op kunnen vertrouwen dat de toegestuurde gegevens goed zijn. Telediagnostiek wordt vooral gebruikt voor overleg tussen zorgprofessionals, zoals de huisarts en medisch specialist of tussen radiologen…. Lees verder

Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen

Het RIVM onderzocht belemmeringen en drijfveren voor sporten en bewegen van mensen met een lage opleiding en/of laag inkomen, migratieachtergrond, met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen en chronisch zieken. Stimulansen om meer in beweging te komen zijn o.a. ondersteuning vanuit de directe omgeving, een goede trainer, en aanbod op maat waar de doelgroep van… Lees verder

Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate: Scientific background document

Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in… Lees verder

Registratie op werkingsmechanisme: Een verkenning naar de mogelijkheden om geneesmiddelen te registreren op werkingsmechanisme

Het RIVM heeft verkend of de bestaande toelating van geneesmiddelen tot de markt op grond van indicaties (waar het tegen helpt) kan worden vervangen door een ander criterium: het werkingsmechanisme (hoe het middel in het lichaam werkt). Daarvoor blijken geen wettelijke belemmeringen te zijn. Toch is registratie op basis van alleen het werkingsmechanisme niet mogelijk… Lees verder

Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate

Engelse versie van het rapport: Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat (gepubliceerd op 20 december 2016). Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding… Lees verder

Vergelijkende humane blootstellingsschatting van ESBL- producerende Escherichia coli via consumptie van vlees

In dit rapport wordt d.m.v. modellering berekend in welke mate het eten van verschillende vleessoorten bijdraagt aan ESBL dragerschap bij mensen. Mensen kunnen op verschillende manieren blootgesteld worden aan bacteriën. Dit kunnen ook bacteriën zijn die resistent zijn tegen antibiotica, zoals de ESBL-producerende E.colibacteriën. Een van de mogelijke blootstellingsbronnen hiervan is vlees. Het RIVM heeft… Lees verder