Kwetsbaar en eenzaam?

Eenzaamheid wordt beschouwd als een probleem in de vergrijzende samenleving. Het lijkt een hardnekkig verschijnsel waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. Om vereenzaming van mensen in de samenleving te kunnen bestrijden, zullen we het verschijnsel eerst beter moeten leren kennen. Heeft eenzaamheid bijvoorbeeld met ouderdom te maken? Zijn mensen die hulp nodig hebben vatbaarder voor… Lees verder

De Wmo 2015 in praktijk

Gemeenten hebben veel beleidsruimte om de toegang tot en het aanbod van maatschappelijke ondersteuning af te stemmen op hun lokale situatie en op individuele inwoners. Voor de uitvoering van de Wmo 2015 werken gemeenten samen met allerlei partijen. Deze publicatie schetst hoe gemeenten hun lokale Wmo-beleid vormgeven samen met partijen in het veld. Ook komt… Lees verder

Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Voor de meest kwetsbaren en oudsten in de samenleving zijn er al eeuwenlang tehuizen waar deze mensen onderdak, eten en verzorging kunnen ontvangen. Tegenwoordig zijn dat de verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Er verandert de laatste jaren echter veel in deze sector. Veel verzorgingshuizen worden gesloten en de resterende gaan samen met verpleeghuizen. Daarnaast is het beleid… Lees verder

Transgender personen in Nederland

Om het inzicht in transgender personen te vergroten gaat dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) in op de sociaal-economische en sociaaldemografische positie van transgender personen, de risico- en beschermingsfactoren die gerelateerd zijn aan werkloosheid, onveiligheid, eenzaamheid en psychische problematiek, en de rol die grootschalige bevolkingsstudies kunnen spelen bij het verbeteren van de… Lees verder

Opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie

In het emancipatiedebat worden vrouwen meestal langs ‘de man’ als meetlat gelegd. De veronderstelling is vaak dat de vrouwenemancipatie geslaagd is zodra vrouwen meer op mannen lijken en bijvoorbeeld evenveel werken en verdienen. Door vrouwen enkel met mannen te vergelijken, worden grote verschillen binnen de groep vrouwen over het hoofd gezien. SCP rapport,

Voorzieningen verdeeld: profijt van de overheid

Burgers hebben profijt van de overheid wanneer zij inkomensondersteuning ontvangen, omdat zij zelf geen inkomen kunnen verwerven. Ze hebben ook profijt wanneer zij gebruik maken van zorg, ondersteuning, onderwijs, openbaar vervoer, sport, cultuur en recreatie en wanneer zij een huis huren of bezitten. Uiteraard moeten al deze voorzieningen bekostigd worden. Daarom dragen burgers premies en… Lees verder

De markt huishoudelijke hulp; gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik onder de Wmo 2017

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het leveren van huishoudelijke hulp aan zelfstandig wonende burgers die niet zonder hulp een huishouden kunnen voeren. Deze decentralisatie ging samen met een andere organisatie van de markt waarop huishoudelijke hulp wordt ingekocht. Dit boek beschrijft de ontwikkelingen op de… Lees verder