Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

Zo’n twee miljoen zelfstandig wonende Nederlanders kregen in 2016 vanwege gezondheidsproblemen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het huishouden, aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Zorg en ondersteuning werd vooral gegeven door mensen uit het sociale netwerk. Volwassen hulpbehoevenden kregen in 2016 gemiddeld ruim 10 uur per week hulp. De groep bestaat met name… Lees verder

Armoede in Kaart 2016

Dit rapport is de eerste editie van een nieuwe reeks over armoede in de vorm van een digitale publicatie. Iedere ‘kaart’ geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland en wat is de verwachting voor de nabije toekomst? Waar wonen de armen? etc. Het onderzoek is gebaseerd op… Lees verder

Burgerperspectieven 2016 | 3

In hoofdstuk 1 komen percepties van de economische situatie, het vertrouwen in instituties, de grootste maatschappelijke zorgen, zaken die men juist goed vindt gaan en kwesties waarvoor men aandacht wil van de politiek aan bod. Hoofdstuk 2 behandelt het vertrouwen in de regering, vergeleken met vertrouwen in het lokale bestuur en gerelateerd aan ideeën over… Lees verder

Zorg en onbehagen in de bevolking

Een verkenning van de publieke opinie op verzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ter voorbereiding van zijn congres op 10 oktober 2016. Dit stuk gaat over de publieke opinie over de zorg en vooral over de vraag hoe we negatieve houdingen daarin moeten duiden. We zijn geïnteresseerd in het grote publiek en… Lees verder