Handreiking Governance Ziekenhuizen

Deze handreiking vormt een onderdeel van de rapportage die is uitgebracht naar aanleiding van de Quick Scan Integrale Bekostiging en Integrale Bekostiging en Governance. Doel ervan is om op hoofdlijnen enkele gerichte aanknopingspunten te geven die helpen bij het doorontwikkelen van de samenwerking tussen ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf (MSB). Hierbij worden allereerst nuttige uitgangspunten… Lees verder

Op weg naar gezamenlijkheid

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de invloed van het nieuwe samenwerkingsmodel op de besturing van ziekenhuizen. Hierbij wordt allereerst het proces beschreven waarbinnen het samenwerkingsmodel is ontworpen en ge├»mplementeerd. Vervolgens wordt het effect van het samenwerkingsmodel beschreven op drie onderwerpen: kwaliteit en veiligheid, registratie en declaratie en ten slotte goed bestuur… Lees verder