ZEN en de kunst van het Zorgmanagement

De overheid heeft marktwerking geïntroduceerd in de ziekenhuiszorg met het uitdrukkelijke doel de kosten in de hand te houden. Dit is echter niet gelukt, terwijl er wel vele miljarden euro’s zijn uitgegeven aan een nieuw financieringsstelsel. Het DBC/DOT-systeem moet dan ook worden afgeschaft. Dit zegt Jaap van den Heuvel in deze oratie, waarmee hij zijn… Lees verder

Een evaluatieonderzoek naar cultuurveranderprogramma ‘De Werkvloer Centraal’

Dit rapport bevat de bevindingen van een evaluatieonderzoek naar het cultuurverander-programma “De Werkvloer Centraal (DWC)”. Dit programma heeft als doel de kwaliteit van de ouderen-zorg te verbeteren. Het verbeteren van de relatie tussen zorgmedewerker en cliënt vormt het uitgangs-punt. Dit doet het programma door zich te richten op de medewerker en het verbeteren van zijn/haar… Lees verder