Factsheet banenafspraak

Eind vorig jaar werkten 1.184 personen op een beschutte werkplek. Het einddoel van 4.600 plaatsen eind 2018 lijkt nog ver weg. De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak die UWV ieder kwartaal publiceert. De factsheet zoomt met name in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. Bij de trendrapportage… Lees verder

Arbeidsmarktprognose 2017-2018

Deze publicatie beschrijft de verwachtingen van UWV over de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017 en 2018. De publicatie bevat prognoses van de vraag en arbeidsaanbod. Ook de discrepantie tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals die tot uiting komt in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen, komt aan bod. De belangrijkste uitkomsten zijn: In 2 jaar… Lees verder

Factsheet Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

In de kinderopvang neemt sinds 2016 de werkgelegenheid toe. Dit komt onder andere door de verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag. Door bezuinigingen en veranderingen in de jeugdzorg blijft het aantal werknemers daar de komende jaren vermoedelijk nog wat dalen. In de welzijnssector stijgt het aantal banen licht. Hoewel welzijnsorganisaties werken met lagere budgetten… Lees verder

Factsheet Zorg

De afgelopen jaren zijn er veel banen verdwenen in de zorg. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Ook de werkgelegenheid in de huisartsenzorg zal relatief sterk toenemen. Het aantal banen in de zorg groeide gestaag tot 2012, daarna volgde een periode van sterke krimp. Van 2012 tot 2016 nam het aantal… Lees verder

Sectorbeschrijving Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

De Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang zijn drie verschillende branches. Elke branche heeft een eigen brancheorganisatie en cao. Ook kennen de arbeidsmarkten in de branches hun eigen kenmerken en ontwikkelingen. Toch kennen de werkzaamheden in de branches ook veel overeenkomsten. Het gaat veelal om sociaal-agogisch werk, gericht op het bieden van verzorging en ondersteuning aan (hulpbehoevende)… Lees verder

UWV sectorbeschrijving Zorg

Beleidsmaatregelen om de zorgkosten te beheersen zorgen sinds 2012 voor een dalende werkgelegenheid in de zorgsector. Een van de maatregelen waar zorginstellingen al langer op aan het voorsorteren zijn betreft de hervorming van langdurige zorg per 1 januari 2015. De afgelopen jaren gingen er al 22 duizend banen verloren in de sector. Dit jaar en… Lees verder

Zorg Sectorbeschrijving

Samenvatting De zorg is een omvangrijke sector Zorg bestaat uit vele verschillende soorten aanbieders. Er bestaat zorg waar cliĆ«nten of patiĆ«nten voor kortere of langere tijd verblijven in instellingen of ziekenhuizen. Ook is er ambulante zorg, denk aan huisartsen, GGD of thuiszorg. De sector is te verdelen in vijf branches: verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT),… Lees verder