Over de drempel. Toegang tot maatschappelijke ondersteuning

In 2013 werd de participatiesamenleving geïntroduceerd in de troonrede, waarmee werd bedoeld dat iedereen, ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, jong of oud naast recht op zorg en andere voorzieningen, ook de plicht heeft om voor zichzelf en zijn of haar omgeving te zorgen. Zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt. Omdat sommige mensen bij die zelfredzaamheid een steuntje in de rug nodig hebben, is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geïntroduceerd. De rekenkamer heeft gekeken in hoeverre de toegang tot de Wmo in Den Haag voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten.

Download de publicatie 51 downloads – grootte: 3 MB