Opleiding tot ziekenhuisarts

Als contramal voor vergaande specialisatie is bij ziekenhuizen de behoefte gegroeid aan een generalistische arts, die de zorg en de inzet van de specialisten coördineert en zo bijdraagt aan de patiëntveiligheid. Dit is de achtergrond voor een nieuw generalistisch functieprofiel: ‘de ziekenhuisarts’. De taken van de ziekenhuisarts zijn het leveren van goede algemene zorg op… Lees verder

Jaarverslag 2016 – Veranderende zorg, blijvende aandacht voor rechtsbescherming

In haar jaarverslag waarschuwt de Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen (PVP) dat ambulantisering, personeelstekort en nieuwe wettelijke kaders de rechtszekerheid van ggz-cliënten onder druk zetten. Mede als gevolg van alle veranderingen groeien onder ggz-cliënten gevoelens van onveiligheid. Concrete klachten die de PVP in 2016 tegenkwamen hadden onder meer betrekking op agressie op de afdeling, middelengebruik van medecliënten, een… Lees verder

Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg

‘Evidence-based’: het is een toverformule die is doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, het beleid en de financiering van de zorg. Eerst het bewijs leveren en dan pas toepassen, betalen of inkopen. Richtlijnen, protocollen, toezichtkaders, kwaliteitsindicatoren en zorgcontracten getuigen hiervan. Deze benadering heeft in de hand gewerkt dat het accent in de zorg… Lees verder

Marktscan Medisch-specialistische zorg 2016

Met deze marktscan medisch-specialistische zorg geeft de NZa inzicht in de recente ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg, met name in algemene ziekenhuizenen UMC’s. Kostenontwikkelilng, financiële huishouding, kwaliteit en wachttijden.

Cao gehandicaptenzorg

In de nieuwe cao die door de vakbonden en werkgevers is afgesproken voor de 158.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg staat dat zij er 4,7 procent meer loon bij krijgen. Ook is een eenmalige uitkering opgenomen voor medewerkers die onregelmatig werken, als financiële tegemoetkoming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren in de jaren… Lees verder

Zorg voor samenhangende zorg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Ze voeren ook de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) uit. De afstemming tussen deze zorgwetten kan beter, maar er moet niet teveel overhoop worden gehaald in het systeem van de zorgwetten of in de organisatie van het openbaar bestuur…. Lees verder