Jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg heeft een financieel goed jaar achter de rug, ondanks sombere verwachtingen. De omzet is in 2016 toegenomen met 2,6 procent tot in totaal 8,5 miljard euro en het aantal medewerkers is gegroeid met 1,7 procent tot ruim 92 duizend. De totale personeelskosten, inclusief inhuur van derden, nemen ruim 70 procent van de totale… Lees verder

Enquête monitoring transitie kinderopvang

Het kabinet heeft plannen om de financiering van de kinderopvang te veranderen. In het nieuwe systeem wordt de overheidsbijdrage rechtstreeks betaald aan de houders van kinderopvangorganisaties. Daaronder vallen een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of (nu nog) een peuterspeelzaal. Een houder kan meerdere soorten opvang exploiteren. In het kader van de voorbereidingen van de… Lees verder

Arbeidsmarkt in cijfers 2016

Deze publicatie beschrijft de arbeidsmarkt aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS bezit. De vraag naar arbeid staat in hoofdstuk 2 en het aanbod van arbeid komt in hoofdstuk 3 aan bod. Hoofdstuk 4 behandelt de arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting, het ziekteverzuim en de combinatie van arbeid… Lees verder

Jaarverslagenanalyse 2017 sector VVT

Zorgorganisaties in de VVT-sector schrijven in 2016 massaal rode cijfers. Bijna 40 procent van de instellingen heeft vorig jaar verlies geleden. De oorzaak ligt in gestegen personeelskosten en onverminderde druk op tarieven en volumes. Gezamenlijk boekt de sector een negatief resultaat van 39 miljoen euro, een jaar eerder was er nog een positief resultaat van… Lees verder

Toolbox Banenafspraak

Eind 2023 moet iedere umc gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk hebben. In de Toolbox Banenafspraak staan hiervoor praktische handvatten en voorbeelden hoe umc’s dit hebben gedaan. De toolbox is bedoeld voor HR-adviseurs, leidinggevenden, afdelingshoofden, OR-leden en medewerkers die werken met mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Zij vinden in de… Lees verder

Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis

Ouderen die thuis wonen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Zij vormen samen met de mantelzorg het ‘netwerk’ rond de oudere. Het is voor de patiënt belangrijk dat dit zorgnetwerk goed samenwerkt. Zeker op het moment dat een patiënt niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. De inspectie kreeg over het algemeen… Lees verder