Factsheet JeugdzorgPlus 2017-1

Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus,  is sinds 2014 met ruim twaalf procent toegenomen. Jongeren verblijven gemiddeld zeven maanden in een gesloten instelling. Dat was in 2014 nog bijna acht maanden. Door de hogere instroom raken de jeugdzorgPlus-instellingen vol. De oplossing zit veel meer in intensievere ambulante ondersteuning,… Lees verder

Physician job satisfaction in the Netherlands: A study of job satisfaction among cohorts of Dutch physicians

Artsen zijn tevreden over de meeste aspecten van hun werk. Artsen die hun gewenste specialisatieopleiding volgden blijken meer tevreden dan collega’s die daar niet in slaagden. De tevredenheid van artsen over hun werk verschilt per loopbaanfase, geslacht en specialisatie. Het minst tevreden zijn artsen over aspecten die met de organisatie van het werk samenhangen. Dit… Lees verder

Uitkomsten LHV-peiling ggz

Vrijwel alle huisartsenpraktijken in Nederland zetten ondersteunend personeel (de POH-GGZ) in om mensen met psychische klachten te helpen. Ook nemen huisartsenpraktijken steeds vaker de behandeling van stabiele, chronische ggz-patiënten over van de gespecialiseerde ggz. Uit een LHV-peiling onder meer dan 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van ggz verder verslechterd is. Dat heeft ook zijn… Lees verder

Tools or Rules? The utility and limitations of guidelines in Dutch hospitals

Ziekenhuisbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die geleverd moet worden in hun instelling. Wat goede zorg is, wordt onder andere beschreven in richtlijnen. Er zijn meer dan 2.000 richtlijnen en eisen die van toepassing zijn op de ziekenhuiszorg. Per maand komen er gemiddeld wel 15 externe eisen bij. Ziekenhuisbestuurders zien vaak door de… Lees verder

AZW Actueel 2017 deel 2

Deze tweede AZW Actueel van 2017 geeft inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn gedurende het jaar 2017. In deze editie staan de meest actuele werkgelegenheidscijfers, mobiliteitscijfers, trends uit de werknemersenquête en werkgeversenquête 2017 en recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

Medical student selection: Effects of different admissions processes

Selectie aan de poort leidt bij de studie geneeskunde niet tot duidelijk betere studieresultaten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nienke Schripsema aan de Rijksuniversiteit Groningen. Schripsema vergeleek de prestaties van studenten die via loting en via selectie aan de studie Geneeskunde waren begonnen. Daaruit blijkt dat er wel verschillen zijn, maar dat deze erg klein… Lees verder