Het naleven van de richtlijnen infectiepreventie en operatief proces kan en moet in Particuliere Klinieken nog beter

De inspectie maakt zich zorgen over het infectiepreventiebeleid en over het operatief proces binnen de particuliere klinieken nu blijkt dat in de getoetste klinieken de vigerende richtlijnen op dit gebied onvoldoende worden nageleefd. Patiënten lopen hierdoor onnodig risico op schade en de verspreiding van (resistente) micro organismen wordt onvoldoende tegengegaan. Daarnaast blijkt het organiseren van… Lees verder

Zó werkt de ouderenzorg

Dit is een uitgave van het Platform ‘Zó werkt de zorg’ in samenwerking met AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en het ministerie van VWS. Het aantal werknemers is zowel in de thuiszorg als in de verpleging en verzorging gestegen, met circa 2,5 procent. Ondanks de stijging werken er nu nog 24 duizend… Lees verder

#MeToo: artsen gaan niet vrijuit

In het voorjaar van 2018 hield Medisch Contact een enquête over #MeToo op de werkvloer en in de geneeskundeopleiding, waaraan 3098 artsen en 440 geneeskundestudenten en coassistenten meededen. Van hen zeiden er 942 grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de enquete onder artsen. De resultaten onder studenten staat beschreven in… Lees verder

Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018

Kraamverzorgers in Nederland kampen met beroerde arbeidsomstandigheden. Als gevolg daarvan komt de zorg voor vrouwen en baby’s in de knel. Met die waarschuwing komt de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden woensdag naar aanleiding van eigen onderzoek. Uit de enquête onder kraamverzorgenden blijkt onder meer dat die gemiddeld 50 procent meer uren werken dan waarvoor ze worden… Lees verder

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

Minister Hugo de Jonge (VWS) en de partijen in de wijkverpleging hebben samen het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Alle betrokken partijen hebben de… Lees verder

Wetenschap van en voor het beleid rond arbeidsvraagstukken

Wetenschap en beleid zijn twee verschillende werelden met heel verschillende rollen, die elkaar echter steeds weer raken, in wetenschap van en wetenschap voor het overheidsbeleid. De dialoog tussen beleid, samenleving en onderzoek is onmisbaar, ook op het terrein van arbeidsvraagstukken. Ten eerste is een multidisciplinaire aanpak nodig. Waar lange tijd de economische rationaliteit centraal stond… Lees verder