Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken: een verkennend dossieronderzoek in klinieken voor oogheelkunde, orthopedie en plastische chirurgie

Zelfstandige klinieken nemen steeds vaker ingrepen over van ziekenhuizen. Meestal gaat het om ingrepen met een laag risico op complicaties en bij relatief gezonde patiënten. 88% van de patiënten heeft goede ervaringen met hun behandeling in een zelfstandige kliniek. Dit verkennend onderzoek door onderzoeksinstituut NIVEL laat echter zien dat er wel aandachtspunten zijn wat betreft de patiëntveiligheid. Er zijn 264 dossiers van 10 klinieken gescreend aan de hand van een gevalideerde triggerlijst. In 13% van de onderzochte patiëntendossiers was er sprake van een verhoogd risico op zorg gerelateerde schade.

Download de publicatie 103 downloads – grootte: 370 kB