Principeakkoord cao Huisartsenzorg

Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Huisartsenzorg. De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent. Per 1 juli 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent. Verder wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 in december van beide jaren een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald. Verder wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3.

Download de publicatie 100 downloads – grootte: 288 kB