Programma Rechtmatige Zorg

Met het programma Rechtmatige Zorg presenteert het kabinet een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Geld dat voor de zorg is bestemd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Fouten en fraude zijn in één term samen te vatten als onrechtmatigheden. Beiden zouden niet moeten voorkomen, maar de mate van verwijtbaarheid ervan is heel verschillend. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de juiste en kwalitatief goede zorg ontvangen en dat de verleende zorg correct wordt gedeclareerd. Medische professionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, het ministerie van VWS, toezichthouders, opsporingsdiensten, inspecties en het Openbaar Ministerie spelen hierbij een belangrijke rol.

Download de publicatie 71 downloads – grootte: 519 kB