Recept voor maatschappelijk probleem

Mensen houden onvoldoende rekening met de invloed van fysieke, mentale en sociale aspecten van een levensfase op het functioneren. De RVS pleit voor investeren in realistische verwachtingen van de verschillende levensfasen. Daarbij wil de raad problemen die ontstaan bij levensfase gerelateerde knelpunten erkennen als maatschappelijke problemen en deze problemen ook op het maatschappelijk niveau adresseren. Ook geeft de RVS aanbevelingen om de vanzelfsprekendheid en de aantrekkelijkheid van het medisch loket bij dit soort problemen te verminderen. Het gaat daarbij om het wegnemen van (financiƫle) prikkels die het uitvoeren van medische handelingen belonen, het stimuleren van het gesprek tussen professionals en patiƫnten over de wenselijkheid van de medische benadering en het voorkomen van defensief gedrag door bestaande kwaliteitssystemen en beoordelingen.

Download de publicatie 116 downloads – grootte: 764 kB