Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard

Gemeenten worstelen met het sociaal beleid dat zij enkele jaren geleden op hun bordje hebben gekregen. Het gaat hierbij onder meer om de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein wordt voor een belangrijk deel bepaald door het sociale en demografische risicoprofiel van de bevolking in gemeenten. Zo zal in gemeenten met veel eenoudergezinnen doorgaans meer gebruik worden gemaakt van jeugdzorg, en in gemeenten met veel ouderen van hulp bij het huishouden. In dit rapport wordt op basis van kwantitatieve informatie nagegaan of en in welke mate deze aanvullende indicatoren een bijdrage leveren aan de verklaring van regionale verschillen.

Download de publicatie 106 downloads – grootte: 2 MB