Resultaten uit het verpleeghuis

In deze publicatie vertellen bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzetten, welke afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. Deze verantwoording gaat over het eerste deel van het budget, voor heel 2018 gaat het landelijk om € 435 miljoen, ruim 4% van het totale budget voor verpleeghuiszorg. Vrijwel alle organisaties zetten de extra middelen vooral in voor extra medewerkers en voor (bij)scholing of opleidingen. Daarnaast zien veel organisaties dat ook inzet van technologie hen kan helpen bij de invoering van het kwaliteitskader en de kwaliteit van leven van bewoners kan verbeteren. Arbeidsbesparende technologie helpt om de schaarste aan arbeidskrachten op te vangen en de werkdruk van medewerkers te verminderen.

Download de publicatie 105 downloads – grootte: 3 MB