Samen op weg – Achtergronden van de Benchmark in de Zorg 2014

De jaarlijkse ActiZ benchmark levert ook in 2014 tal van inzichten op. Op de website www.actiz.nl kunt u de brochure Samen op weg: Inzichten uit de ActiZ Benchmark in de Zorg 2014 downloaden. In de brochure zijn de uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven. De nu voorliggende achtergrondrapportage biedt een uitgebreider overzicht van de uitkomsten. Het thema van dit jaar, Samen op weg, geeft aan dat alle partijen die bij de transitie van de langdurige zorg zijn betrokken, een rol hebben in het proces. De krachten moeten worden gebundeld om succesvol te zijn en tegelijkertijd vraagt de transitie soms om stevig ondernemen. De benchmark ondersteunt met nieuwe inzichten.

ActiZ heeft besloten dit jaar afzonderlijke themabrochures uit te brengen over de benchmarkuitkomsten voor de Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, zorgorganisaties in grote steden (leden van het Platform Zorginstellingen Grote Steden) en kleine zorgorganisaties. Om die reden blijven deze in de achtergrondrapportage grotendeels buiten beschouwing. Deze themabrochures staan alle voor medio december 2014 op de website www.actiz.nl. De rapportage begint met een deel 1 over de integrale inzichten uit de benchmark, gevolgd door deel 2 met de uitkomsten per onderdeel van de benchmark. De bijlagen bevatten ondersteunend cijfermateriaal.

2014_benchmarkrapport actiz 2014