Onderzoek mogelijkheden tot bevorderen participatiemodel

Het verbod op winstuitkering is één van de belangrijkste belemmeringen voor grotere participatie van medisch specialisten in ziekenhuizen. Vooralsnog hebben vrijgevestigd medisch-specialisten in vrijwel alle ziekenhuizen gekozen voor een zogenaamd samenwerkingsmodel, waarbij ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf een opdrachtgever-leverancier-relatie aangaan. Ernst & Young adviseert snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor uitkering van winst…. Lees verder

Het resultaat telt. Ziekenhuizen 2015

Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de risico’s in de ziekenhuiszorg verschuiven van operatie naar diagnose. Daarom zal de inspectie de komende jaren bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan de risicovolle processen rond diagnostiek en coördinatie. Het Resultaat Telt 2015 geeft ook de scores weer van alle ziekenhuizen in Nederland op verschillende kwaliteitsindicatoren. Door de analyse… Lees verder

Leeftijdsbalans in ziekenhuizen

Een derde van de medewerkers in de ziekenhuissector vindt dat er verhoudingsgewijs teveel ouder personeel is. Het probleem speelt vooral op de Spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care (IC) en in de laboratoria. FNV verwacht dat de verstoorde leeftijdsbalans de continuïteit in de ziekenhuiszorg zou kunnen bedreigen.   

Social Networks and Inter-professional Knowledge Transfer: The Case of Healthcare Professionals

Kennisdeling binnen het ziekenhuis vindt eigenlijk alleen maar plaats binnen groepen van vakgenoten met dezelfde status. Zowel artsen als verpleegkundigen delen veel informatie, maar alleen binnen de eigen sociale netwerken. Het is aan medisch directeuren, verpleegkundig managers en bestuurders om die patstelling in de ziekenhuizen te doorbreken. Lees de (Engelstalige) publicatie hier: