Predicting the Unpredictable

Deze studie laat zien dat intensive care-zorg grotendeels voorspelbaar is. Met een algoritme op basis van in het Elektronisch Patiënten Dossier-beschikbare gegevens is ic-opname voor ruim vier op de vijf patiënten betrouwbaar te voorspellen. In de studie ‘Predicting the Unpredictable’ beschrijven de auteurs van Gupta de big data-techniek die daarvoor nodig is. De toepassing van… Lees verder

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022

Het onderhandelaarsakkoord heeft als inzet de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Afgesproken is dat het ziekenhuisbudget in 2019 met maximaal 0,8 procent mag groeien. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0 procent in 2022. Ook zijn… Lees verder

Doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis

Het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname van een patiënt voorkomt verspilling van geneesmiddelen en verhoogt de patiënttevredenheid, ongeveer 83 procent van de ondervraagde patiënten reageerde positief. Het blijven gebruiken van thuismedicatie kan landelijk een kostenbesparing van 15 miljoen euro per jaar opleveren. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Radboudumc in Nijmegen in samenwerking… Lees verder

ICT Benchmark Ziekenhuizen 2017

De ict-kosten in ziekenhuizen blijven jaarlijks stijgen. Was dat in 2013 nog 4,5 procent van de omzet, in 2017 zijn ze gestegen tot 5,3 procent van de omzet. Het grootste aandeel daarin zijn softwarekosten voor de ondersteuning van het primaire proces, zoals het epd of zis. Die bedragen 40 procent van de ict-kosten. Daarna gaat… Lees verder

Het resultaat telt: Ziekenhuizen 2016

Sinds 2004 stelt de inspectie jaarlijks ‘Het resultaat telt – ziekenhuizen’ op, en sinds 2008 ook jaarlijks ‘Het resultaat telt – particuliere klinieken’. Beide publicaties ontstaan in nauwe samenwerking met de betrokken veldpartijen. Zo krijgen zij maar ook andere belanghebbenden (patiënten, zorgverzekeraars, beleidsmakers) inzicht in het functioneren van ziekenhuizen en particuliere klinieken. Het gaat de… Lees verder

Does managed competition constrain hospitals’ contract prices?

Om gereguleerde concurrentie in de ziekenhuiszorg van de grond te krijgen is er in 2005 een nieuw productsysteem ontwikkeld: de diagnose behandel combinaties (DBC’s), waarbij per diagnose alle bijbehorende behandelingen in het ziekenhuis werden gebundeld tot een “ziekenhuisproduct”. Dit systeem moest het mogelijk maken dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen per product contractuele afspraken konden maken over… Lees verder

ZEN en de kunst van het Zorgmanagement

De overheid heeft marktwerking geïntroduceerd in de ziekenhuiszorg met het uitdrukkelijke doel de kosten in de hand te houden. Dit is echter niet gelukt, terwijl er wel vele miljarden euro’s zijn uitgegeven aan een nieuw financieringsstelsel. Het DBC/DOT-systeem moet dan ook worden afgeschaft. Dit zegt Jaap van den Heuvel in deze oratie, waarmee hij zijn… Lees verder