Opleiding tot ziekenhuisarts

Als contramal voor vergaande specialisatie is bij ziekenhuizen de behoefte gegroeid aan een generalistische arts, die de zorg en de inzet van de specialisten coördineert en zo bijdraagt aan de patiëntveiligheid. Dit is de achtergrond voor een nieuw generalistisch functieprofiel: ‘de ziekenhuisarts’. De taken van de ziekenhuisarts zijn het leveren van goede algemene zorg op… Lees verder

Marktscan Medisch Specialistische Zorg

De NZa stelt in de Marktscan Medisch Specialistische Zorg dat zij voorstander is van samenwerking tussen ziekenhuizen, als dit meerwaarde voor de patiënt heeft. De zorgautoriteit ziet echter ook dat samenwerkingen en fusies leiden tot meer concentratie van de ziekenhuiszorg. Concentratie van de ziekenhuiszorg kan er echter toe leiden dat mensen met meerdere aandoeningen naar… Lees verder

Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Het doel van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg is instellingen te stimuleren de benodigde investeringen in het personeel te realiseren, zodat het personeel adequaat is toegerust voor zorgvragen van de toekomst. In totaal is er voor de periode 2014 – 2018 circa € 761 mln. beschikbaar. Deze subsidie wordt in dit rapport tussentijds geëvalueerd.

Onderzoek mogelijkheden tot bevorderen participatiemodel

Onderzoek naar mogelijkheden om de doorontwikkeling van het samenwerkingsmodel naar het participatiemodel te bevorderen. Medisch specialisten en ziekenhuizen hebben zich in verband met de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 ge(her)structureerd, waarbij een keuze gemaakt diende te worden tussen loondienst en vrije vestiging. Voor vrije vestiging zijn het samenwerkingsmodel en het participatiemodel… Lees verder

Onderzoek mogelijkheden tot bevorderen participatiemodel

Het verbod op winstuitkering is één van de belangrijkste belemmeringen voor grotere participatie van medisch specialisten in ziekenhuizen. Vooralsnog hebben vrijgevestigd medisch-specialisten in vrijwel alle ziekenhuizen gekozen voor een zogenaamd samenwerkingsmodel, waarbij ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf een opdrachtgever-leverancier-relatie aangaan. Ernst & Young adviseert snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor uitkering van winst…. Lees verder