Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken: een verkennend dossieronderzoek in klinieken voor oogheelkunde, orthopedie en plastische chirurgie

Zelfstandige klinieken nemen steeds vaker ingrepen over van ziekenhuizen. Meestal gaat het om ingrepen met een laag risico op complicaties en bij relatief gezonde patiënten. 88% van de patiënten heeft goede ervaringen met hun behandeling in een zelfstandige kliniek. Dit verkennend onderzoek door onderzoeksinstituut NIVEL laat echter zien dat er wel aandachtspunten zijn wat betreft… Lees verder

Physician job satisfaction in the Netherlands: A study of job satisfaction among cohorts of Dutch physicians

Artsen zijn tevreden over de meeste aspecten van hun werk. Artsen die hun gewenste specialisatieopleiding volgden blijken meer tevreden dan collega’s die daar niet in slaagden. De tevredenheid van artsen over hun werk verschilt per loopbaanfase, geslacht en specialisatie. Het minst tevreden zijn artsen over aspecten die met de organisatie van het werk samenhangen. Dit… Lees verder

Benchmark Ziekenhuizen 2017

Nederlandse algemene ziekenhuizen scoorden in 2016 gemiddeld een 7,1 voor hun financiële gezondheid. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 6,8 van een jaar eerder. Dat lijkt een geruststellend beeld, maar uitschieters zijn er ook. Zo noteren grotere ziekenhuizen naast stijgende omzetten vaak dalende resultaten. Daarentegen zijn het vooral de kleinere ziekenhuizen die… Lees verder

Open Kaart

Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een rapportcijfer van maar liefst een half punt lager dan voor de fusie. Dit terwijl het aantal ziekenhuisfusies de afgelopen jaren enorm is gestegen. Dit blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H. Uit de… Lees verder

Ziekenhuiszorg in cijfers

Dit jaarlijks terugkerend brancherapport beschrijft de stand van zaken in de ziekenhuiszorg van afgelopen jaar aan de hand van vijf thema’s: Beter thuis, Zorg in perspectief, Werken in ziekenhuizen, Geleverde zorg in ziekenhuizen, en Financiën van de zorg. Uit het rapport blijkt dat de kosten van algemene ziekenhuizen sterker zijn gestegen dan de totale omzet… Lees verder