De staat van zelfevaluatie onder toezichthouders: Topklinische zorg verdient beter

Het aantal raden van toezicht dat verzuimt zichzelf te evalueren groeit, dit ondanks het feit dat zelfevaluatie op grond van de governancecode verplicht is. Voerde in 2010 6% geen zelfevaluatie uit, in 2015 was dit gestegen tot 30%. Daarbij is verslaglegging hierover vaak summier of non-existent, blijkt uit een inventarisatie onder 30 grote ziekenhuizen. Ook… Lees verder

Marktscan acute zorg 2017

Nederlanders hebben voldoende toegang tot acute zorg op dit moment. Wanneer het druk is op de spoedeisende hulp zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden bij andere ziekenhuizen of instellingen in de omgeving. In de marktscan geeft de NZa een overzicht van de capaciteit van en de vraag naar acute zorg. Hoewel dit per regio verschilt, neemt de… Lees verder

Hoe online is jouw ziekenhuis?

Een op de drie ziekenhuizen in Nederland geeft inmiddels op een deel van hun website patiënten toegang tot hun eigen medische gegevens en mogelijkheden om bijvoorbeeld afspraken te maken. Vorig jaar kon dit bij een kwart van de ziekenhuizen. Patiëntportalen bieden zorggebruikers de mogelijkheid tot inzage in gezondheidsgegevens die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt…. Lees verder

Toolbox Banenafspraak

Eind 2023 moet iedere umc gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk hebben. In de Toolbox Banenafspraak staan hiervoor praktische handvatten en voorbeelden hoe umc’s dit hebben gedaan. De toolbox is bedoeld voor HR-adviseurs, leidinggevenden, afdelingshoofden, OR-leden en medewerkers die werken met mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Zij vinden in de… Lees verder

Wachttijden medischspecialistische zorg

De wachttijden in de medisch-specialistische zorg zijn voor het eerst sinds 2013 weer aan het stijgen. Bij acht specialismen zijn de wachttijden voor de polikliniek landelijk inmiddels zelfs gestegen tot boven de Treeknormen. Uit het NZa-onderzoek blijkt dat veel factoren invloed hebben op de wachttijden in de medisch-specialistische zorg. Zo is er te weinig sprake… Lees verder

Modelreglement Functioneringsvraag

De Federatie vindt het van groot belang dat een melding van een mogelijk disfunctionerende medisch specialist zo vroeg mogelijk gedaan wordt, zodat er tijdig een onderzoek en verbetertraject ingezet kan worden. Het nieuwe Modelreglement beschrijft hiervoor een zorgvuldige procedure. Daarbij is er meer aandacht voor onafhankelijkheid en transparantie tijdens de procedure. In de procedure is… Lees verder

Opleiding tot ziekenhuisarts

Als contramal voor vergaande specialisatie is bij ziekenhuizen de behoefte gegroeid aan een generalistische arts, die de zorg en de inzet van de specialisten coördineert en zo bijdraagt aan de patiëntveiligheid. Dit is de achtergrond voor een nieuw generalistisch functieprofiel: ‘de ziekenhuisarts’. De taken van de ziekenhuisarts zijn het leveren van goede algemene zorg op… Lees verder