Peiling GGZ

De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 1.406 huisartsen. Zo zegt bijna de helft van de respondenten dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor het eerst ontstaan ook wachttijden… Lees verder

GGZ in de wijk

Sociale professionals en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen, want iedereen hoort erbij in een inclusieve samenleving. Hoe kan je als professional of gemeente aan deze mensen de juiste ondersteuning bieden in de wijk?  Movisie verzamelde ervaringen uit het land: wat werkt in de praktijk? Beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en mensen… Lees verder

Het roer moet om

GGZ Nederland deed onderzoek naar de aard en de impact van de regeldruk en de administratieve lasten.  Voor het eerst zijn de administratieve lasten onderzocht in alle domeinen waar de ggz werkzaam is. Het resultaat is een rapport dat de urgentie benadrukt om haast te maken met het verminderen van de administratieve lasten in het… Lees verder

Besluit verwijzingen GGZ

In dit besluit staan de nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd, een melding aan de huisarts volstaat. Dit hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar afgesproken. De… Lees verder