Facts & Figures ZKN-keurmerk klinieken

Het aantal zelfstandige klinieken in Nederland is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, van ruim 200 in 2009 tot ruim 400 in 2016. Een deel hiervan is aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Om lid van ZKN te kunnen worden moeten klinieken het ZKN-keurmerk halen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd verzamelt jaarlijks indicatoren van alle zelfstandige… Lees verder

Opbouw ambulante GGZ

Deze QuickScan kijkt naar de afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -verkoop voor 2018. De ambulantisering in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) komt zeer moeizaam van de grond: slechts één op de vijf ggz-aanbieders heeft concrete voorstellen voor de opbouw van ambulante ggz met zorgverzekeraars besproken. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten… Lees verder

Verkenning Zorgclustermodel GGZ

Een nieuw bekostigingssysteem in de ggz, het zogeheten zorgclustermodel, stelt de psychische problemen van de cliënt centraal en zorgt voor meer transparantie. Wel brengt het model in de huidige opzet risico’s met zich mee. Zo bestaat het risico dat lichte problematiek, die behandeld kan worden in de huisartsenpraktijk, instroomt in de geneeskundige ggz. Het zorgclustermodel… Lees verder

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

Twee belangrijke, in de afgelopen jaren ingezette landelijke transities in de GGZ moeten eraan bijdragen dat mensen met ernstige psychische aandoeningen meer en betere ondersteuning ontvangen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel en meer mogelijkheden krijgen een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven te leiden. Die transities zijn de ambulantisering van de GGZ en hervorming… Lees verder

Voortgangsrapportage Wachttijden in de ggz

De wachttijden in de ggz overschrijden al langere tijd de Treeknormen. Met name voor cliënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen in combinatie met ggz-problematiek, zijn de wachttijden lang. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de landelijke afspraken ggz om de wachttijden binnen de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. Ook bevat het rapport… Lees verder

Visiedocument Waardegedreven GGZ

GGZ Nederland presenteert met dit document haar visie op een vernieuwend informatiebeleid in de ggz. Enkele aanbevelingen uit deze visie zijn: patiënten een betere informatiepositie geven, patiënten en behandelaren meer betrekken, gegevensuitwisseling verbeteren en innovaties en eHealth toepassen. Het toepassen van standaardisatie speelt daarbij een grote rol. Met deze aanpassingen kan de ggz veel indirecte… Lees verder