Uw melding en vraag in beeld

Burgers meldden dat ze lang moeten wachten op hun eerste gesprek of behandeling in de ggz of op een operatie in het ziekenhuis. De NZa kreeg dit kwartaal 94 meldingen van burgers met klachten over lange wachttijden in de ggz. Ze wachten op hun eerste gesprek of op hun behandeling. In de ziekenhuiszorg gaan meldingen… Lees verder

Peiling GGZ

De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 1.406 huisartsen. Zo zegt bijna de helft van de respondenten dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor het eerst ontstaan ook wachttijden… Lees verder

Jaarverslag 2016 – Veranderende zorg, blijvende aandacht voor rechtsbescherming

In haar jaarverslag waarschuwt de Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen (PVP) dat ambulantisering, personeelstekort en nieuwe wettelijke kaders de rechtszekerheid van ggz-cliënten onder druk zetten. Mede als gevolg van alle veranderingen groeien onder ggz-cliënten gevoelens van onveiligheid. Concrete klachten die de PVP in 2016 tegenkwamen hadden onder meer betrekking op agressie op de afdeling, middelengebruik van medecliënten, een… Lees verder

Eindrapportage ‘Continuiteit van zorg’

Eindrapportage van het programmateam Continuïteit van zorg. De rapportage richt zich op een betere afstemming tussen de forensische psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg. Dit om de doorstroom van patiënten van forensische zorg (waaronder tbs) naar de reguliere zorg te verbeteren. Verschillende organisaties op het snijvlak van strafrecht en zorg werkten nauw samen in het programma… Lees verder

Marktscan ggz 2016

In deze marktscan beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De scan is gemaakt met de cijfers die beschikbaar waren in 2016. De gebruikte bronnen en methoden staan in de bijlage. De marktscan ggz was vroeger gesplitst in deel A en deel B. Deze scan is een volledige marktscan.

Marktscan GGZ 2016

In deze marktscan beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. De scan is gemaakt met de cijfers die beschikbaar waren in 2016. De afgelopen jaren zijn veel impactvolle veranderingen doorgevoerd. Voorbeelden zijn de invoering van de basis-ggz en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook zijn de jeugdzorg, beschermd wonen en dagbesteding… Lees verder