Factsheet JeugdzorgPlus 2017-1

Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus,  is sinds 2014 met ruim twaalf procent toegenomen. Jongeren verblijven gemiddeld zeven maanden in een gesloten instelling. Dat was in 2014 nog bijna acht maanden. Door de hogere instroom raken de jeugdzorgPlus-instellingen vol. De oplossing zit veel meer in intensievere ambulante ondersteuning,… Lees verder

Kwaliteitsstatuut GGZ

Vrijwel alle ggz-aanbieders hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld waarin staat welke zorg zij aanbieden en hoe die georganiseerd is. Zij hebben dat ook op hun website gepubliceerd, zodat mensen kunnen zien voor welke zorg zij bij de aanbieder terecht kunnen. Zorgaanbieders in de ggz moeten sinds januari zo’n statuut hebben en dat ook op hun website… Lees verder

Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent

Het Schakelteam heeft de opdracht om gemeenten en regio’s actiegericht te faciliteren bij het realiseren van een goed werkende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag. Aan het einde van de termijn van het Schakelteam, 1 oktober 2018, moeten alle gemeenten en regio’s hierover beschikken. De opdracht aan het Schakelteam is uitgesplitst naar… Lees verder

Marktscan Forensische zorg 2016

Forensische zorg is een combinatie van verplichte zorg en beveiliging voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd (of hiervan verdacht worden) en een psychische/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking hebben. Het doel is dat deze mensen na hun behandeling en eventuele straf weer kunnen functioneren in de maatschappij. Wat zijn de recente ontwikkelingen in de… Lees verder

Uw melding en vraag in beeld

Burgers meldden dat ze lang moeten wachten op hun eerste gesprek of behandeling in de ggz of op een operatie in het ziekenhuis. De NZa kreeg dit kwartaal 94 meldingen van burgers met klachten over lange wachttijden in de ggz. Ze wachten op hun eerste gesprek of op hun behandeling. In de ziekenhuiszorg gaan meldingen… Lees verder

Peiling GGZ

De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 1.406 huisartsen. Zo zegt bijna de helft van de respondenten dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor het eerst ontstaan ook wachttijden… Lees verder