Trend- en Signaleringsrapport 2018

Mensen met een beperking verdwalen in doolhof van regels en ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast kunnen… Lees verder

Vooruitblik 2018

Leden van de VGN beoordelen de contractering binnen de Jeugdwet en de Wmo als ondermaats. Het gebrek aan uniformering binnen het administratieve proces in het sociaal domein ervaren zij als grootste pijnpunt. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van de VGN over contractering onder 70 organisaties die gehandicaptenzorg aanbieden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Annalise. Het arbeidsinstensieve… Lees verder

Met meer kennis werken aan kwaliteit

Dit is een verslag van het bronnenonderzoek ter voorbereiding van het onderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg in Nederland. Kwaliteit van leven is in de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking de belangrijkste richtsnoer geworden. Een essentieel onderdeel van deze kwaliteit is het zelf kunnen kiezen hoe men leeft en woont. Om… Lees verder

Jonggehandicapten duurzaam aan het werk

Samen met Hiemstra & De Vries heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar de processen en factoren die bijdragen aan de duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Het UWV heeft het onderzoek gesubsidieerd. Een belangrijke conclusie is dat de duurzaamheid van het werk van jonggehandicapten vergroot kan worden door meer aandacht te besteden aan de overstap van werk… Lees verder

Net als thuis

Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking zetten soms zelf een woonvorm op waarin hun kinderen in groepsverband met zorg en ondersteuning kunnen wonen, vaak als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief in, meestal met een persoonsgebonden budget. Dit kwalitatieve onderzoek verkent wie… Lees verder

eHealth-monitor 2017

Het gebruik van e-health neemt toe: in de zorg in het algemeen, en specifiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo gebruikt een meerderheid van de begeleiders vaak een computer of een tablet om informatie op te halen uit het cliĆ«ntendossier of om zorggerelateerde informatie op te zoeken op internet. Ook het… Lees verder

Jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg heeft een financieel goed jaar achter de rug, ondanks sombere verwachtingen. De omzet is in 2016 toegenomen met 2,6 procent tot in totaal 8,5 miljard euro en het aantal medewerkers is gegroeid met 1,7 procent tot ruim 92 duizend. De totale personeelskosten, inclusief inhuur van derden, nemen ruim 70 procent van de totale… Lees verder