Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, Landelijk kader voor zorg onder de Wlz

De sector gehandicaptenzorg heeft al enige jaren een kwaliteitskader dat vanuit het brede werkveld is ontwikkeld. Sinds de stelselwijziging in de langdurige zorg (2015) is dit kader toegespitst op de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is een gedeelde visie op de vraag wat goede zorg is… Lees verder

Arbeidsmarktonderzoek gehandicaptenzorg. Effect van transitie op organisatie en medewerker

Na jaren van forse krimp neemt nu in de hele sector Zorg en Welzijn de werkgelegenheid toe. De instroom vanuit de beroepsopleidingen daalt scherp, terwijl door de vergrijzing de zorgvraag toeneemt. Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, heeft de gehandicaptenzorg voor 2020 in totaal 10.000 nieuwe zorgmedewerkers nodig. Een zware opgave, als tegelijkertijd de… Lees verder

Integraal werken in de wijk: good practices

Deze publicatie biedt een overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen. Zo ontwikkelden Cordaan en MEE Amstel & Zaan een training voor wijkteams om mensen met een niet-zichtbare beperking te herkennen en beter met hen te communiceren. En onderzoekt het samenwerkingsnetwerk Integrale Vroeghulp Goudvis kinderen met een… Lees verder

Barometer Gehandicaptenzorg

Dit onderzoek beschrijft dat 8 op de 10 medewerkers in de gehandicaptenzorg vindt dat de kwaliteit van de zorg in de eigen organisatie onder druk staat. Dit komt vooral omdat de werkdruk steeds meer toeneemt. Er moet meer werk met minder mensen worden gedaan, waardoor er minder tijd over blijft voor persoonlijke aandacht en zorg… Lees verder

Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg

Mensen met beperkingen hebben als individu hun behoeften en wensen. Ze willen zelf kiezen hoe ze leven en wonen; en net als iedereen willen ze zich verbonden voelen met anderen, meedoen in de samenleving, hun talenten benutten. Om dat te bereiken, hebben cliënten veelal voortgaande ondersteuning nodig, vaak door een mix van beroepskrachten, vrijwilligers en… Lees verder

Inspelen op veranderingen in de zorg

Op basis van demografische en epidemiologische ontwikkelingen, veranderingen in het zorgbeleid, en veronderstelde veranderingen in voorkeuren van cliënten kan verwacht worden dat het werk van zorgverleners ook verandert. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van zorgverleners met veranderingen in de zorgvraag en hun taken. Het onderzoek richtte zich op verpleegkundigen,… Lees verder