Cao gehandicaptenzorg

In de nieuwe cao die door de vakbonden en werkgevers is afgesproken voor de 158.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg staat dat zij er 4,7 procent meer loon bij krijgen. Ook is een eenmalige uitkering opgenomen voor medewerkers die onregelmatig werken, als financiële tegemoetkoming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren in de jaren… Lees verder

De Wet langdurige zorg in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de ver­scheidenheid aan ervaringen en belevingen met de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz)in de praktijk binnen de verpleging & verzorging (V&V) en gehandicaptenzorg (GHZ). Deze studie geeft ten eerste inzicht in de wijzen waarop in V&V en GHZ zorglocaties vorm wordt gegeven… Lees verder

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, Landelijk kader voor zorg onder de Wlz

De sector gehandicaptenzorg heeft al enige jaren een kwaliteitskader dat vanuit het brede werkveld is ontwikkeld. Sinds de stelselwijziging in de langdurige zorg (2015) is dit kader toegespitst op de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is een gedeelde visie op de vraag wat goede zorg is… Lees verder

Arbeidsmarktonderzoek gehandicaptenzorg. Effect van transitie op organisatie en medewerker

Na jaren van forse krimp neemt nu in de hele sector Zorg en Welzijn de werkgelegenheid toe. De instroom vanuit de beroepsopleidingen daalt scherp, terwijl door de vergrijzing de zorgvraag toeneemt. Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, heeft de gehandicaptenzorg voor 2020 in totaal 10.000 nieuwe zorgmedewerkers nodig. Een zware opgave, als tegelijkertijd de… Lees verder

Integraal werken in de wijk: good practices

Deze publicatie biedt een overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen. Zo ontwikkelden Cordaan en MEE Amstel & Zaan een training voor wijkteams om mensen met een niet-zichtbare beperking te herkennen en beter met hen te communiceren. En onderzoekt het samenwerkingsnetwerk Integrale Vroeghulp Goudvis kinderen met een… Lees verder

Barometer Gehandicaptenzorg

Dit onderzoek beschrijft dat 8 op de 10 medewerkers in de gehandicaptenzorg vindt dat de kwaliteit van de zorg in de eigen organisatie onder druk staat. Dit komt vooral omdat de werkdruk steeds meer toeneemt. Er moet meer werk met minder mensen worden gedaan, waardoor er minder tijd over blijft voor persoonlijke aandacht en zorg… Lees verder