Meer tijd voor de patiënt

De kwaliteit van de huisartsenzorg staat onder druk door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom uit onderzoek onder ruim 1.600 huisartsen in opdracht van de LHV. 65% vindt de werkdruk te hoog en krijgt noodzakelijke werkzaamheden niet af binnen de reguliere werktijd. Dingen als vakliteratuur, organisatorische zaken en nascholing schieten er… Lees verder

Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. Ervaringen van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning anders ingericht. Dit onderzoek geeft zicht op de rol van de praktijkondersteuners in de huisartsenzorg bij het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. In dit rapport komen de praktijkondersteuners aan het woord over de ervaren veranderingen in hun werk, de samenwerking met… Lees verder

Versterking opleiding VS en PA huisartsenzorg

Huisartsen zien de druk op het eigen spreekuur afnemen wanneer een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) patiënten met vaak voorkomende klachten behandelen. Ook spelen ze een belangrijke rol in de zorg voor ouderen. Uit het onderzoek blijkt dat de VS’en en de PA’s zorgen voor continuïteit in het team, meer tijd voor huisartsen… Lees verder

Mental health care in general practice in the context of a system reform

Mensen met psychische klachten worden steeds vaker in de huisartsenpraktijk behandeld. Bijna alle huisartsen in Nederland werken inmiddels samen met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien. De versterkte huisartsenzorg voor psychische klachten lijkt aan een zorgvraag te voldoen. De recente ontwikkelingen zouden een preventieve werking kunnen hebben, en… Lees verder

Uitkomsten LHV-peiling ggz

Vrijwel alle huisartsenpraktijken in Nederland zetten ondersteunend personeel (de POH-GGZ) in om mensen met psychische klachten te helpen. Ook nemen huisartsenpraktijken steeds vaker de behandeling van stabiele, chronische ggz-patiënten over van de gespecialiseerde ggz. Uit een LHV-peiling onder meer dan 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van ggz verder verslechterd is. Dat heeft ook zijn… Lees verder

Tools or Rules? The utility and limitations of guidelines in Dutch hospitals

Ziekenhuisbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die geleverd moet worden in hun instelling. Wat goede zorg is, wordt onder andere beschreven in richtlijnen. Er zijn meer dan 2.000 richtlijnen en eisen die van toepassing zijn op de ziekenhuiszorg. Per maand komen er gemiddeld wel 15 externe eisen bij. Ziekenhuisbestuurders zien vaak door de… Lees verder