Cliëntondersteuning in de Wlz

In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar cliëntondersteuning in de WLZ. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de zorgkantoren de beweging maken naar een pro-actieve cliëntgerichte dienstverlening, zodat cliënten in de langdurige zorg tijdig passende zorg krijgen, met aandacht voor individueel welzijn. 

Monitor: zorggebruik in de huisartspraktijk. Impact van beleidsmaatregelen op het zorggebruik van oudere patiënten

Tussen 2013 en 2016 is een toename te zien in de tijdsduur van een contact tussen oudere patiënt en huisarts: een verschuiving van korte naar lange contacten. Het totaal aantal contacten met oudere patiënten is gelijk gebleven, maar de totale tijd die besteed wordt met oudere patiënten is hierdoor toegenomen. Voor patiënten van 85 jaar… Lees verder

Primary care in 34 countries: perspectives of general practitioners and their patients

In landen waar de structuur van de eerstelijn sterker is en wanneer huisartsen bredere taakprofielen hebben, zoals in Nederland, ervaren patiënten een betere kwaliteit van zorg. Dit blijkt uit het proefschrift van Willemijn Schäfer waarop zij op woensdag 23 november promoveert bij de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is gericht op een evaluatie van de eerstelijn… Lees verder

Substitutiepotentieel tussen eerste en tweedelijns zorg: communicerende vaten of gescheiden circuits?

Huisartsen kunnen door zelf meer zorg te verlenen eraan bijdragen dat minder zorg wordt gegeven door de specialist. Dat is onderzocht voor zes ziektes of klachten. Bij drie daarvan blijkt dat meer zorg in de huisartspraktijk  gepaard gaat met minder zorg door de specialist. Dit geldt voor patiënten met astma, COPD en voor patiënten die… Lees verder