Mental health care in general practice in the context of a system reform

Mensen met psychische klachten worden steeds vaker in de huisartsenpraktijk behandeld. Bijna alle huisartsen in Nederland werken inmiddels samen met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien. De versterkte huisartsenzorg voor psychische klachten lijkt aan een zorgvraag te voldoen. De recente ontwikkelingen zouden een preventieve werking kunnen hebben, en… Lees verder

Uitkomsten LHV-peiling ggz

Vrijwel alle huisartsenpraktijken in Nederland zetten ondersteunend personeel (de POH-GGZ) in om mensen met psychische klachten te helpen. Ook nemen huisartsenpraktijken steeds vaker de behandeling van stabiele, chronische ggz-patiënten over van de gespecialiseerde ggz. Uit een LHV-peiling onder meer dan 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van ggz verder verslechterd is. Dat heeft ook zijn… Lees verder

Tools or Rules? The utility and limitations of guidelines in Dutch hospitals

Ziekenhuisbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die geleverd moet worden in hun instelling. Wat goede zorg is, wordt onder andere beschreven in richtlijnen. Er zijn meer dan 2.000 richtlijnen en eisen die van toepassing zijn op de ziekenhuiszorg. Per maand komen er gemiddeld wel 15 externe eisen bij. Ziekenhuisbestuurders zien vaak door de… Lees verder

Benchmarkbulletin huisartsenposten 2016

De jaarlijkse benchmark van huisartsenposten die vereniging van eerstelijnscentra InEen publiceert, laat opnieuw een stijging zien van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren. De huisartsenposten in Nederland declareerden in 2016 2,4% meer verrichtingen dan in 2015. Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe. Ook krijgen de zorgvragen op de huisartsenpost… Lees verder

ELV-peiling

Hoewel er ten opzichte van 2016 wel enige verbetering is te zien, geeft bijna tweederde van de huisartsen in de onlangs gehouden LHV-ledenpeiling aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijnsbed (ELV). Meer dan de helft van de respondenten zegt negatieve ervaringen te hebben met het regelen van een… Lees verder

Voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk

Dit onderzoek is door het NIVEL uitgevoerd in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Er is onderzoek gedaan naar de veranderingen in het voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk over de periode van 2005-2015. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.