Benchmarkbulletin huisartsenposten 2016

De jaarlijkse benchmark van huisartsenposten die vereniging van eerstelijnscentra InEen publiceert, laat opnieuw een stijging zien van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren. De huisartsenposten in Nederland declareerden in 2016 2,4% meer verrichtingen dan in 2015. Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe. Ook krijgen de zorgvragen op de huisartsenpost… Lees verder

ELV-peiling

Hoewel er ten opzichte van 2016 wel enige verbetering is te zien, geeft bijna tweederde van de huisartsen in de onlangs gehouden LHV-ledenpeiling aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijnsbed (ELV). Meer dan de helft van de respondenten zegt negatieve ervaringen te hebben met het regelen van een… Lees verder

Voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk

Dit onderzoek is door het NIVEL uitgevoerd in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Er is onderzoek gedaan naar de veranderingen in het voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk over de periode van 2005-2015. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Het perspectief van zorggroepen en gezondheidscentra op onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars

De resultaten van een enquête over de contractering voor het jaar 2017.  Dit rapport geeft zicht op de ervaringen van zorggroepen en gezondheidscentra met de contractering van zorgverzekeraars voor het jaar 2017. Zorggroepen sluiten ketenzorgcontracten af met zorgverzekeraars voor de levering van geïntegreerde zorg voor bepaalde aandoeningen in een bepaalde regio, bijvoorbeeld voor diabetes. Gezondheidscentra… Lees verder

De telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijken

Een onderzoek naar variatie en verbeterpunten op basis van 100 praktijken. In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek naar telefonische bereikbaarheidvan huisartsenpraktijken voor reguliere oproepen (TBRO) beschreven. Om aanbevelingen te kunnen doenomtrent verbeteringen en de normen heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het NIVEL gevraagd onderzoek te doen naar praktijkvariatie in telefonische bereikbaarheid.

Cliëntondersteuning in de Wlz

In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar cliëntondersteuning in de WLZ. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de zorgkantoren de beweging maken naar een pro-actieve cliëntgerichte dienstverlening, zodat cliënten in de langdurige zorg tijdig passende zorg krijgen, met aandacht voor individueel welzijn.