Project MCJO. Van Meten naar Verbeteren

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. Stichting Alexander heeft in opdracht van de VNG de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) ontwikkeld, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en medewerking van de landelijke cliëntenorganisaties. Maar uit dit rapport blijkt dat het jaarlijkse cliëntonderzoek in… Lees verder

Wacht maar

Na de invoering van de Jeugdwet in 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp bij de gemeenten. Sindsdien zijn er van diverse kanten signalen gekomen dat er kinderen moeten wachten op de hulp die zij nodig hebben en dat er hier en daar sprake is van wachtlijsten. Zijn er na de decentralisatie als gevolg van… Lees verder

Onafhankelijke cliëntondersteuning. Informatie voor ouders

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en/of onderwijs, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom kunnen zij gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld bij het regelen van zorg op school, of bij het opstellen van een familiegroepsplan. In deze folder voor ouders kunt u lezen wat… Lees verder

Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen. Handreiking en denkkader voor gemeenten

De handreiking ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’ beschrijft vijf ontwikkelpunten die voor gemeenten van belang zijn bij beleid rondom jeugdhulp in gezinsvormen. Het bijbehorende denkkader geeft belangrijke achtergrondinformatie. De handreiking is een uitgave van de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Langdurende zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers

Ruim 1,2 miljoen werknemers (15 tot 75 jaar) kregen in 2015 te maken met familieleden, partners of bekenden die langdurig zorg nodig hadden. Van die werknemers verleende 57 procent die zorg zelf. Werknemers met een vaste aanstelling verleenden dergelijke zorg vaker (bijna 58 procent) dan werknemers met een flexibel dienstverband (bijna 52 procent), ondanks het… Lees verder