Langdurende zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers

Ruim 1,2 miljoen werknemers (15 tot 75 jaar) kregen in 2015 te maken met familieleden, partners of bekenden die langdurig zorg nodig hadden. Van die werknemers verleende 57 procent die zorg zelf. Werknemers met een vaste aanstelling verleenden dergelijke zorg vaker (bijna 58 procent) dan werknemers met een flexibel dienstverband (bijna 52 procent), ondanks het… Lees verder

Jaarbeeld 2016 landelijk toezicht jeugd

Het landelijk toezicht jeugd stimuleert met haar toezicht de voorzieningen tot goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling van kinderen in de jeugdhulp en in de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de ondersteuning van ouders en verzorgers van die kinderen. Het draagt er aan bij dat de samenleving er op kan vertrouwen dat kinderen en ouders… Lees verder

Jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd

De overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten verloopt niet zonder problemen. Jeugdhulpaanbieders komen in de knel doordat allerlei kinderziekten niet snel genoeg worden overwonnen, stelt de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) die de overheveling begeleidt. Er is brede steun voor de overgang van de jeugdhulp naar gemeenten. Die moet er ook voor zorgen dat er minder… Lees verder

Handreiking Passende zorg en behandeling voor jeugdigen

Jeugdhulp moet meer draaien om de persoon die zorg nodig heeft en het netwerk daaromheen. Neem niet het probleem als uitgangspunt voor de geboden zorg, maar bekijk waarmee de jeugdige geholpen is. Dat schrijft Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), een samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra… Lees verder

Factsheet Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

In de kinderopvang neemt sinds 2016 de werkgelegenheid toe. Dit komt onder andere door de verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag. Door bezuinigingen en veranderingen in de jeugdzorg blijft het aantal werknemers daar de komende jaren vermoedelijk nog wat dalen. In de welzijnssector stijgt het aantal banen licht. Hoewel welzijnsorganisaties werken met lagere budgetten… Lees verder