Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de standkoming van indicatorensets voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het is de partijen in de geboortezorg niet gelukt om de indicatoren, aan de hand waarvan kwaliteit van zorg kan worden gemeten, zelf vast te stellen. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt fasegewijs de noodzakelijk geachte zorg voor en… Lees verder

Aanpak Organisatieklimaat

Het organisatieklimaat binnen zorgorganisaties is een belangrijke beïnvloedbare factor om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit onder 11.000 zorgmedewerkers. Stichting IZZ ontwikkelde een aanpak om het organisatieklimaat te verbeteren. De aanpak werd getoetst in de praktijk bij tien zorgorganisaties…. Lees verder

Toelatingsprocedure buitenlands gediplomeerde artsen

Dit rapport beschrijft de resultaten van de beleidsdoorlichting van de toelatingsprocedure voor buitenslands gediplomeerden als onderdeel van de beleidsdoorlichting van het arbeidsmarktbeleid van het ministerie van VWS. De volgende vragen staan hierin centraal: Doeltreffendheid – Hoe effectief is de toelatingsprocedure in het garanderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en in het realiseren… Lees verder

Toetsen op kwaliteit

De Wet BIG heeft tot doel om de kwaliteit van zorg te bewaken en de veiligheid van de patiënt te beschermen. Eén van de manieren waarop daar invulling aan wordt gegeven is met de wettelijke erkenning van specialisme op het basisberoep. De  registratiecommissies functioneren als zelfstandig bestuursorgaan (ZB) waar het gaat om het beheer van… Lees verder

Experimenteel sturen in netwerken: een evaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richtte zich in de periode 2008 tot en met 2016 op de verbetering van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daarvoor zijn verschillende activiteiten ontplooid: het opzetten van acht regionale netwerken voor zorg, welzijn, het uitvoeren van onderzoek, en het implementeren van transitie-experimenten en onderzoeksprojecten. Deze evaluatie, uitgevoerd door het… Lees verder