ICT-voorzieningen: kopzorgen of medicijn?

Oudere zorgmedewerkers verwerken informatie minder vaak digitaal uit dan jongere. Ook beschikken ze naar eigen zeggen minder vaak over digitale hulpmiddelen of een digitale werkplek. Bovendien hebben werknemers van veertig en ouder minder vertrouwen in hun eigen ICT-vaardigheden. Werknemers tot veertig jaar geven aan beter te worden gefaciliteerd, 86% van de jongere werknemers heeft toegang… Lees verder

AZW Actueel 2017 deel 2

Deze tweede AZW Actueel van 2017 geeft inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn gedurende het jaar 2017. In deze editie staan de meest actuele werkgelegenheidscijfers, mobiliteitscijfers, trends uit de werknemersenquête en werkgeversenquête 2017 en recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

Medical student selection: Effects of different admissions processes

Selectie aan de poort leidt bij de studie geneeskunde niet tot duidelijk betere studieresultaten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nienke Schripsema aan de Rijksuniversiteit Groningen. Schripsema vergeleek de prestaties van studenten die via loting en via selectie aan de studie Geneeskunde waren begonnen. Daaruit blijkt dat er wel verschillen zijn, maar dat deze erg klein… Lees verder

Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop

Het huidige model van zorginkoop laat onvoldoende ruimte voor kwaliteit en leidt tot meer administratie. Uniforme regelingen hebben de overhand gekregen, voor de specifieke noden van de patiënt is te weinig ruimte. Het huidige proces van zorginkoop vraagt bovendien om een strakke en uitgebreide verantwoording met hoge administratieve lasten tot gevolg. Om die reden bepleit… Lees verder

Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens

Deze studie richt zich op de vraag welke invloed de verschuiving naar netwerkzorg heeft op het omgaan met en de regelgeving voor het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens. Passen de huidige juridische regelgeving, de beroepscodes en de beroepsethiek op het gebied van beroepsgeheim en privacy wel bij deze meervoudige, soms complexe, domeinoverstijgende aanpak van… Lees verder

Heft in eigen hand

Steeds meer mensen krijgen te maken met een combinatie van fysieke, mentale en sociale problemen. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren en jongvolwassenen met schulden en psychische klachten, en voor mensen met één of meer chronische aandoeningen. De organisatie van de zorg is niet ingericht op patiënten en cliënten die meerdere zorg- en… Lees verder