Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de standkoming van indicatorensets voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het is de partijen in de geboortezorg niet gelukt om de indicatoren, aan de hand waarvan kwaliteit van zorg kan worden gemeten, zelf vast te stellen. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt fasegewijs de noodzakelijk geachte zorg voor en… Lees verder

Marktscan Medisch-specialistische zorg 2016

Met deze marktscan medisch-specialistische zorg geeft de NZa inzicht in de recente ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg, met name in algemene ziekenhuizenen UMC’s. Kostenontwikkelilng, financiĆ«le huishouding, kwaliteit en wachttijden.

Zorgverleners en burgers over het openbaar maken van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en boetes

Het tuchtrecht moet bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. En hoewel straffen niet het primaire doel is van het tuchtrecht, overheerst voor betrokken hulpverleners wel het gevoel van straf. Een berisping van de tuchtrechter, inclusief openbaarmaking in regionale dag- of weekbladen en in het BIG-register, raakt de betrokken zorgverlener op zowel persoonlijk, professioneel en… Lees verder

Aanpak Organisatieklimaat

Het organisatieklimaat binnen zorgorganisaties is een belangrijke beĆÆnvloedbare factor om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit onder 11.000 zorgmedewerkers. Stichting IZZ ontwikkelde een aanpak om het organisatieklimaat te verbeteren. De aanpak werd getoetst in de praktijk bij tien zorgorganisaties…. Lees verder

Effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen onder rokers met een lage sociaaleconomische status

Er zijn verschillende beleidsmaatregelen waarmee de overheid tabaksgebruik in de bevolking probeert te ontmoedigen. Bijvoorbeeld accijnzen, afschrikwekkende afbeeldingen en restricties op reclame en promotie. Er zijn relatief weinig studies verricht naar de effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen specifiek onder rokers met een lage sociaaleconomische status.

Notitie Derdehands rook

Met derdehands worden de stoffen bedoeld die tijdens het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven nadat een roker klaar is met roken. Deze stoffen kunnen op een later moment weer in de lucht terechtkomen, waarna men deze weer inademt. Iemand kan de stoffen ook via de mond of huid binnenkrijgen door met derdehands rook… Lees verder