Bouwstenen voor een effectieve sociale interventie

Je hebt een succesvolle aanpak ontwikkeld en krijgt positieve reacties van uitvoerders en de doelgroep. Wat kun je nog meer doen om van je aanpak een effectieve sociale interventie te maken? In deze publicatie vind je vijf bouwstenen voor een effectieve sociale interventie, met downloads naar ondersteunende producten waar je zo mee aan de slag… Lees verder

Beleid in de praktijk – Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ontwikkeling. De uitvoerende partijen werken hard aan het geven van passende zorg en ondersteuning, maar er is nog een vertaalslag nodig van beleid naar de uitvoering in de praktijk. Dit constateren de vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal… Lees verder

Opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie

In het emancipatiedebat worden vrouwen meestal langs ‘de man’ als meetlat gelegd. De veronderstelling is vaak dat de vrouwenemancipatie geslaagd is zodra vrouwen meer op mannen lijken en bijvoorbeeld evenveel werken en verdienen. Door vrouwen enkel met mannen te vergelijken, worden grote verschillen binnen de groep vrouwen over het hoofd gezien. SCP rapport,

Casestudy Beleidsregels

Het kabinet wil minder regeldruk, maar het beleid richt zich uitsluitend op wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. De regeldruk die beleidsregels veroorzaken, blijft buiten beeld. Dat geldt niet alleen voor de beleidsregels van ministeries maar vooral ook voor die van uitvoeringsorganisaties, inspecties en toezichthouders. Beleidsregels zijn er eigenlijk om de samenleving te… Lees verder

Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel

Steeds meer bewoners willen zelf zorg en ondersteuning organiseren in hun eigen wijk of dorp. Om dat goed en met plezier te kunnen doen is het belangrijk om goed samen te (kunnen) werken met gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning. Er blijkt op dit vlak nog veel te winnen. Om meer zicht te krijgen… Lees verder

Vaste grond

In 2014 concludeerde de Gezondheidsraad in haar rapport ‘Sociaal werk op solide basis’ dat er behoefte is aan een betere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk. Met deze publicatie wordt een stap in die richting gezet. Vasco Lub onderzoekt welke theorieën worden gebruikt bij de onderbouwing van interventies die vaak worden toegepast bij… Lees verder