The future of skills: employment in 2030

Rapport over de toekomst van vaardidgheden en de werkgelegenheid in 2030. De Britse denktank Nesta constateert dat automatisering en robotisering ook nieuwe banen gaan opleveren. Ze heeft getracht deze in beeld te brengen, mede in relatie tot andere relevante trends zoals globalisering, vergrijzing, urbanisatie en de groene economie.

Arbeidsmarkt in cijfers 2016

Deze publicatie beschrijft de arbeidsmarkt aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS bezit. De vraag naar arbeid staat in hoofdstuk 2 en het aanbod van arbeid komt in hoofdstuk 3 aan bod. Hoofdstuk 4 behandelt de arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting, het ziekteverzuim en de combinatie van arbeid… Lees verder

Op weg naar Samen-Redzaam?

Een jaar geleden, in juni 2016, startten de samenwerkende organisaties de Regenboog Groep, Stichting Prisma, Stichting de Toekomst en TEAM ED het pilotproject Motie N met financiering van de gemeente Amsterdam. Dit project had als doel informele netwerken voor en door kwetsbare bewoners in de wijk te faciliteren en te ondersteunen; de zogenaamde Buren!-groepen. Vanuit… Lees verder

Arbeidsmarktprognose 2017-2018

Deze publicatie beschrijft de verwachtingen van UWV over de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017 en 2018. De publicatie bevat prognoses van de vraag en arbeidsaanbod. Ook de discrepantie tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals die tot uiting komt in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen, komt aan bod. De belangrijkste uitkomsten zijn: In 2 jaar… Lees verder

Bouwstenen voor een effectieve sociale interventie

Je hebt een succesvolle aanpak ontwikkeld en krijgt positieve reacties van uitvoerders en de doelgroep. Wat kun je nog meer doen om van je aanpak een effectieve sociale interventie te maken? In deze publicatie vind je vijf bouwstenen voor een effectieve sociale interventie, met downloads naar ondersteunende producten waar je zo mee aan de slag… Lees verder

Beleid in de praktijk – Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ontwikkeling. De uitvoerende partijen werken hard aan het geven van passende zorg en ondersteuning, maar er is nog een vertaalslag nodig van beleid naar de uitvoering in de praktijk. Dit constateren de vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal… Lees verder