10 trends shaping innovation in the digital age

Innovatie gaat in het digitale tijdperk sneller dan ooit en het karakter van innovatie verandert daardoor, het wordt meer ‘disruptief’. Het Europees Centrum voor Politieke Strategie identificeert in dit rapport tien belangrijke innovatietrends in het digitale tijdperk. Een nieuwe generatie van techbedrijven domineren de markten van de toekomst, innovatie in het digitale tijdperk afhankelijk van… Lees verder

Labour shortages and surpluses 2017

Dit rapport gaat over de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het rapport onderzoekt de oorzaken van tekorten en stelt mogelijke oplossingen voor om de tekorten aan te pakken. Dit is de derde studie over onevenwichtigheden op de Europese arbeidsmarkt met behulp van een… Lees verder

De nieuwe verscheidenheid: Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

Hoe kunnen (de)centrale overheden omgaan met groeiende migratiediversiteit in steden en regio’s? In veel gemeenten neemt de diversiteit steeds verder toe. De migranten die zich in de 21e eeuw in Nederland vestigen, komen uit alle delen van de wereld, verschillen onderling sterk in opleidingsniveau en sociaaleconomische positie, in migratiemotieven en in verblijfsduur en -status. Amsterdam,… Lees verder

Nederland in Leerstand

Het doel van levenslang leren is het op peil houden en vergroten van iemands competenties, om ook in de toekomst inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. In dit rapport staat de relatie tussen de gevraagde competenties, de deelname aan scholing en informeel leren en iemands loopbaan centraal. Eerst wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling… Lees verder

Factsheet banenafspraak

Eind vorig jaar werkten 1.184 personen op een beschutte werkplek. Het einddoel van 4.600 plaatsen eind 2018 lijkt nog ver weg. De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak die UWV ieder kwartaal publiceert. De factsheet zoomt met name in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. Bij de trendrapportage… Lees verder

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. Arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn vijf hoofdelementen van de arbeidssituatie van werknemers die in de NEA worden bevraagd. In 2017 voerden het CBS en TNO samen deze dertiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie… Lees verder