Scaling Care. An analysis of the structural, social and symbolic dimensions of scale in healthcare

Schaalgrootte in de zorg is regelmatig onderwerp van discussie in de Nederlandse politiek, de media en de bestuurskamer. En hierbij zijn de verwachtingen van schaal hooggespannen. Afhankelijk van wie je het vraagt, zou grootschaligheid, kleinschaligheid, schaalvergroting of juist schaalverkleining moeten bijdragen aan meer efficientie, toegankelijkheid, patienttevredenheid en kwaliteit van zorg. Veranderingen in schaal spelen dan… Lees verder

De rol van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant in de zorg

Taakherschikking, het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen zorgprofessionals, is een instrument om enerzijds de efficiëntie en patiëntgerichtheid van de zorg te verbeteren en anderzijds om de loopbaan mogelijkheden voor zorgprofessionals te vergroten en hen voor het werk in de zorg te behouden (RVZ 2002, 2011; GR 2008). In Nederland is taakherschikking sinds januari 2012… Lees verder

Evaluatieonderzoek Toelatingsprocedure buitenlandse artsen

Artsen uit het buitenland moeten als zij in Nederland hun beroep willen uitoefenen een toelatingsprocedure doorlopen om vast te stellen of ze voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen. Capabele artsen uit het buitenland zouden hierbij geen onnodige barrières moeten ondervinden. Panteia onderzoekt daarom voor het ministerie van VWS of er onnodige barrières in de toelatingsprocedure voor… Lees verder

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS en partijen in het veld over de benodigde instroom in de erkende medische en tandheelkundige (vervolg)opleidingen. De afgelopen jaren speelt daarbij ook de vraag rondom mogelijkheden voor verticale substitutie van de geneeskundig specialist naar de verpleegkundig specialist (voorheen nurse practitioner) en de physician assistant. De omvang van deze… Lees verder

Alumni van de masteropleiding Advanced Nursing Practice

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS en partijen in het veld over de benodigde instroom in de erkende medische en tandheelkundige (vervolg)opleidingen. De afgelopen jaren speelt daarbij ook de vraag rondom mogelijkheden voor verticale substitutie van de geneeskundig specialist naar de verpleegkundig specialist (voorheen nurse practitioner) en de physician assistant. De omvang van deze… Lees verder

Verpleegkundig Specialisten leveren een waardevolle bijdrage aan de spoedzorg

Verpleegkundig Specialisten bieden veilige, deskundige en doelmatige zorg aan patiënten die de Spoedpost bezoeken. Bovendien zijn patiënten tevreden over de geboden zorg. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Effecten van de inzet van Verpleegkundig Specialisten in de spoedzorg’. De resultaten van het onderzoek werden gisteren gepresenteerd tijdens de landelijke conferentie ‘Verpleegkundig Specialist biedt kansen!’ in Eindhoven…. Lees verder

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg

Afdelingen spoedeisende hulp moeten zich gaan specialiseren. Gevolg daarvan is dat de bijbehorende ziekenhuizen ook niet meer alle zorg zullen blijven aanbieden. Met andere woorden: het algemene ziekenhuis is nu echt verleden tijd. Dit blijkt uit de kwaliteitsvisie die Zorgverzekeraars Nederland vandaag presenteerde. Basiszorg, zoals een gebroken been, zou nog overal kunnen, maar complexere spoedzorg… Lees verder