Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

Zo’n twee miljoen zelfstandig wonende Nederlanders kregen in 2016 vanwege gezondheidsproblemen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het huishouden, aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Zorg en ondersteuning werd vooral gegeven door mensen uit het sociale netwerk. Volwassen hulpbehoevenden kregen in 2016 gemiddeld ruim 10 uur per week hulp. De groep bestaat met name… Lees verder

No Place Like Home. An analysis of medical care at home – Revised edition Sector: VVT

Zorgprofessionals en patiënten vormen zelf de grootste barrière voor het overhevelen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Dit terwijl hernieuwd onderzoek dit jaar opnieuw laat zien dat bijna de helft van de ziekenhuiszorg ook thuis zou kunnen worden geleverd.  Nu al is het mogelijk om allerlei zorg aan huis te krijgen, van het monitoren van de… Lees verder

Attractiveness of working in home care: An online focus group study among nurses

Wijkverpleegkundigen zien zichzelf als een ‘spin in het web’. Zij zijn de verbindende schakel tussen cliënten, mantelzorgers en andere professionals, zoals huisartsen en wijkteams. Doordat zij deze spilfunctie hebben en de zorg coördineren kunnen ze de behoeften van iedere individuele cliënt voorop stellen. NIVEL-onderzoeker en wijkverpleegkundige Kim de Groot heeft met dit artikel over de… Lees verder

Evaluatie van de wijkverpleging: Ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals

Sinds de Hervorming Langdurige Zorg voeren wijkverpleegkundigen zelf de indicatiestelling voor wijkverpleging uit. De tevredenheid over het indicatiegesprek is hoog. Zowel cliënten als mantelzorgers en zorgprofessionals zijn positief over de huidige wijkverpleging. Wel signaleren de betrokken professionals steeds meer cliënten met complexe zorgvragen en meer overbelaste mantelzorgers. Ook de samenwerking tussen wijkverpleging en gemeentes, sociale… Lees verder

Gezamenlijk toezicht ouderenzorg

In het najaar van 2016 en begin 2017 hebben de IGZ en de Inspectie SZW gezamenlijk twintig toezichtbezoeken afgelegd aan afdelingen psychogeriatrie in verpleeghuizen, verspreid over heel Nederland. Deze samenwerking is een proef. Pluspunten zijn de bewustwording van de integrale aanpak van arbo- en zorgkwaliteit bij de bezochte organisaties, het verminderen van de toezichtlast voor… Lees verder

Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Voor de meest kwetsbaren en oudsten in de samenleving zijn er al eeuwenlang tehuizen waar deze mensen onderdak, eten en verzorging kunnen ontvangen. Tegenwoordig zijn dat de verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Er verandert de laatste jaren echter veel in deze sector. Veel verzorgingshuizen worden gesloten en de resterende gaan samen met verpleeghuizen. Daarnaast is het beleid… Lees verder