Monitor contractering wijkverpleging

Met deze monitor wordt de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2017 in kaart gebracht. Waar mogelljk en relevant maken we een vergeiljking met de zorglnkoop in 2015 en 2016. De bevindingen in deze monitor zijn grotendeels gebaseerd op enquetes en interviews die we tussen december 2016 en februarl 2017 hebben gehouden met… Lees verder

Experimenteel sturen in netwerken: een evaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richtte zich in de periode 2008 tot en met 2016 op de verbetering van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daarvoor zijn verschillende activiteiten ontplooid: het opzetten van acht regionale netwerken voor zorg, welzijn, het uitvoeren van onderzoek, en het implementeren van transitie-experimenten en onderzoeksprojecten. Deze evaluatie, uitgevoerd door het… Lees verder

Cliëntondersteuning in de Wlz – Een rol van zorgkantoren

Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de zorgkantoren de beweging maken naar een pro-actieve cliëntgerichte dienstverlening, zodat cliënten in de langdurige zorg tijdig passende zorg krijgen, met aandacht voor individueel welzijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in haar toezicht op uitvoering van de Wet langdurige zorg door de zorgkantoren prioriteit aan het… Lees verder

Langdurende zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers

Ruim 1,2 miljoen werknemers (15 tot 75 jaar) kregen in 2015 te maken met familieleden, partners of bekenden die langdurig zorg nodig hadden. Van die werknemers verleende 57 procent die zorg zelf. Werknemers met een vaste aanstelling verleenden dergelijke zorg vaker (bijna 58 procent) dan werknemers met een flexibel dienstverband (bijna 52 procent), ondanks het… Lees verder

Zorgcontractering Wijkverpleging 2017

Dit jaar onderzocht ActiZ voor de derde maal de contractering wijkverpleging door middel van een enquête onder haar leden. De wijkverpleging wordt steeds verder uitgekleed, zorgorganisaties worden voor het derde jaar op rij geconfronteerd met tarief- en volumekortingen. Bovendien verwacht bijna driekwart van de zorgaanbieders dit jaar al problemen als direct gevolg van de contracten… Lees verder