Jaarverslagenanalyse 2017 sector VVT

Zorgorganisaties in de VVT-sector schrijven in 2016 massaal rode cijfers. Bijna 40 procent van de instellingen heeft vorig jaar verlies geleden. De oorzaak ligt in gestegen personeelskosten en onverminderde druk op tarieven en volumes. Gezamenlijk boekt de sector een negatief resultaat van 39 miljoen euro, een jaar eerder was er nog een positief resultaat van… Lees verder

Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis

Ouderen die thuis wonen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Zij vormen samen met de mantelzorg het ‘netwerk’ rond de oudere. Het is voor de patiënt belangrijk dat dit zorgnetwerk goed samenwerkt. Zeker op het moment dat een patiënt niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. De inspectie kreeg over het algemeen… Lees verder

Monitor sectorplannen zorg – November 2016

Deze monitor geeft inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van de sectorplannen zorg. Ook bevat de monitor relevante gegevens over het aantal ontslagen werknemers in de (langdurige) zorg en instroom in de WW. In de langdurige zorg zijn grote veranderingen gaande. De hervormingen, decentralisaties en bezuinigingen hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt in… Lees verder

AO Wijkverpleging

De wijkverpleging kampt met personeelstekorten die in de zomermaanden alleen nog maar verder oplopen, meldt beroepsvereniging V&VN in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Er zijn de komende weken vanwege vakantie niet alleen minder professionals en mantelzorgers inzetbaar, ook is er sprake van verminderde capaciteit in ziekenhuizen en zijn er meer hulpvragen van collega-zorgaanbieders: dit… Lees verder

Ontwikkelagenda Wijkverpleging 2017 – 2019

Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Om de wijkverpleging toekomstbestendig te maken is blijvende ontwikkeling van de kwaliteit van de wijkverpleegkundige beroepsuitoefening noodzakelijk. Demografische en zorggerelateerde ontwikkelingen met betrekking tot de wijkverpleging vergen een gezamenlijke inspanning. De uitgangspunten zijn in dit document… Lees verder

Arbeidsmarktagenda 2023 – Aan het werk voor ouderen!

Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen aan de slag gaan met de acties die in de arbeidsmarktagenda staan. Er wordt ingezet op een hogere personele bezetting in de ouderenzorg, bijvoorbeeld door het uitbreiden van kleine contracten en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook moeten er vanaf 2018 voldoende stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar zijn,… Lees verder