Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

Minister Hugo de Jonge (VWS) en de partijen in de wijkverpleging hebben samen het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Alle betrokken partijen hebben de… Lees verder

Cao VVT 2018

In de nieuwe cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over een loonsverhoging van 4 procent per 1 oktober 2018. Een maand daarvoor stijgen ook de leerlingensalarissen met 10 procent en de stagevergoedingen met ruim 16 procent. Verder zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen… Lees verder

Resultaten uit het verpleeghuis

In deze publicatie vertellen bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzetten, welke afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. Deze verantwoording gaat over het eerste deel van het budget, voor heel 2018 gaat het landelijk om €… Lees verder

(Niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 is vastgesteld dat niet-gecontracteerde zorg het stelsel onder druk zet. De groei van niet-gecontracteerde zorg vinden alle partijen onwenselijk. Dit rapport geeft inzicht in de achtergronden en perspectieven van de verschillende betrokken partijen. Uit extra onderzoek van Vektis blijkt dat er geen significante verschillen zijn in de populaties die… Lees verder