Onderzoek publicatie personeelsgegevens

Het bureau Q-Consult Zorg heeft in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzocht of zorgaanbieders de personeelssamenstelling op hun eigen site publiceren. Uit dit onderzoek blijkt dat 85 procent dit in 2017 heeft gedaan. Daarmee is de personeelssamenstelling in de verpleeghuiszorg grotendeels in beeld. Publicatie van de personeelssamenstelling is één van de vereisten… Lees verder

Monitor Woonvormen Dementie – Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Zorgmedewerkers in de dementiezorg ervaren sinds 2014 minder regelruimte en autonomie in hun werk, minder emotionele steun en voelen zich minder persoonlijk bekwaam. Tegelijkertijd is de ervaren werkdruk niet toegenomen en is de arbeidstevredenheid ook onveranderd. Dit blijkt uit de monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut, uitgevoerd onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen… Lees verder

Ruimte voor verpleeghuizen

Eén van de onderdelen uit het plan ‘Waardigheid en trots’ is het geven van ruimte aan verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden. Samen met de leden van de Taskforce heeft de voormalig staatssecretaris van VWS alle verpleeghuizen in mei 2015 opgeroepen om daartoe met de cliëntenraad, de verpleegkundige-adviesraad en de ondernemingsraad… Lees verder

Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie – Monitor Woonvormen Dementie

Met de recente veranderingen in de zorg, is er ook steeds meer aandacht gekomen voor aansturing en bestuur van zorgvoorzieningen. Door de decentralisatie wordt er niet alleen steeds meer gevraagd van het sociale netwerk van ouderen, maar is het streven er ook op gericht meer professionele ruimte voor zorgmedewerkers te creëren. Dit heeft onder andere… Lees verder

Zorgcontractering Wlz 2018

Volgens aanbieders van langdurige zorg verlopen de gesprekken met zorgkantoren steeds beter. Tegelijkertijd vinden de zorgaanbieders dat er verbeteringen mogelijk zijn: de bekostiging moet daadwerkelijk persoonsvolgend worden, dus zonder bijbehorende plafonds, en ze willen geen tariefkortingen meer. Dit blijkt uit een vragenlijst onder 150 mensen uit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Brancheorganisatie ActiZ pleit wederom… Lees verder

(Niet-) gecontracteerde zorg in de wijkverpleging

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 is vastgesteld dat niet-gecontracteerde zorg het stelsel onder druk zet. De groei van niet-gecontracteerde zorg vinden alle partijen onwenselijk. Dit rapport geeft inzicht in de achtergronden en perspectieven van de verschillende betrokken partijen. De kosten van niet-gecontracteerde wijkverpleging zijn twee keer zo hoog als de kosten van gecontracteerde wijkverpleging,… Lees verder