Vernieuwing in hulp aan huis

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners, zijn zij continu op zoek naar manieren om die taak vorm te geven. Op verschillende plekken in het land bouwen ze met hun maatschappelijke partners verder aan persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning. Hierbij zoeken ze naar meer samenhang in de ondersteuning en zorg,… Lees verder

Sectorbeschrijving Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

De Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang zijn drie verschillende branches. Elke branche heeft een eigen brancheorganisatie en cao. Ook kennen de arbeidsmarkten in de branches hun eigen kenmerken en ontwikkelingen. Toch kennen de werkzaamheden in de branches ook veel overeenkomsten. Het gaat veelal om sociaal-agogisch werk, gericht op het bieden van verzorging en ondersteuning aan (hulpbehoevende)… Lees verder

Op eigen benen? Samenhang van jeugdzorg met het gebruik van WMO-zorg en inkomensondersteuning vanaf het achttiende levensjaar

De recente decentralisaties van jeugdzorg, werk- en inkomensondersteuning van jonggehandicapten met arbeidsvermogen (voorheen Wajong) en delen van de langdurige zorg (voorheen AWBZ) geven, in combinatie met de in 2004 gedecentraliseerde Bijstand, aan gemeenten de mogelijkheid voor integraal beleid rondom zorg en werk- en inkomensondersteuning. Integraal beleid loont echter vooral wanneer de cliĆ«nt problemen heeft op… Lees verder

Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijke sociale domein

Met de invoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 is het takenpakket van gemeenten op het terrein van zorg aanzienlijk uitgebreid. Gemeenten zijn daarbij niet alleen verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de zorgtaken, maar ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan. Tegelijkertijd verschijnen er de afgelopen jaren met enige regelmaat rapporten of… Lees verder

Kiemen van vernieuwing in het sociaal domein. Begin van een nieuwe ordening

Uit het kwalitatieve onderzoek dat BMC in opdracht van ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers, heeft uitgevoerd blijkt dat de eerste voorzichtige stappen op weg naar de beoogde vernieuwing in de Wmo zijn gezet. Gemeenten en aanbieders ontwikkelen mooie, creatieve oplossingen en goede partnerships. Maar er zijn ook belemmeringen, waaronder de grote hoeveelheid regels waar gemeenten en… Lees verder