Recept voor maatschappelijk probleem

Mensen houden onvoldoende rekening met de invloed van fysieke, mentale en sociale aspecten van een levensfase op het functioneren. De RVS pleit voor investeren in realistische verwachtingen van de verschillende levensfasen. Daarbij wil de raad problemen die ontstaan bij levensfase gerelateerde knelpunten erkennen als maatschappelijke problemen en deze problemen ook op het maatschappelijk niveau adresseren…. Lees verder

Aanpak Organisatieklimaat

Het organisatieklimaat binnen zorgorganisaties is een belangrijke beïnvloedbare factor om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit onder 11.000 zorgmedewerkers. Stichting IZZ ontwikkelde een aanpak om het organisatieklimaat te verbeteren. De aanpak werd getoetst in de praktijk bij tien zorgorganisaties…. Lees verder

Toezichtskader ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Vanaf 13 maart gebruikt de IGZ het nieuwe toetsingskader voor het toezicht op de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Later dit jaar gaat de inspectie het ook gebruiken bij toezichtbezoeken in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het toetsingskader bestaat uit 3 thema’s: Persoonsgerichte Zorg, Deskundigheid en inzet van personeel, en Kwaliteit en veiligheid. Deze drie pijlers… Lees verder

Thema Care Goed, beter, best: Transparantie in de zorg

Nederland scoort hoog als het gaat om het geven van inzicht in de financiële banden tussen zorgaanbieders en de industrie en de mate waarin patiënten inzicht hebben in patiëntervaringen. Het Nederlandse zorgsysteem is echter minder succesvol als het gaat om transparantie over de uitkomsten van de geleverde zorg en de toegang die patiënten hebben tot… Lees verder

Calamiteitentoezicht in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Dat er in de zorg fouten worden gemaakt en incidenten voorkomen is onvermijdelijk. In sommige gevallen kunnen deze fouten en incidenten leiden tot ernstige schade voor of zelfs het overlijden van de patiënt. Als dit het geval is spreken we van een calamiteit. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ of inspectie) vindt het van groot… Lees verder