Het onzekere voor het zekere – Tweebenig besturen in de zorg

Zorgorganisaties hebben te maken met toegenomen onzekerheden en verantwoordelijkheden, in een omgeving die complexer is geworden. Daardoor is het besturen van een zorgorganisatie steeds uitdagender geworden. Een zorgbestuurder anno nu moet ‘tweebenig’ kunnen besturen: enerzijds het huis op orde houden en anderzijds vernieuwen. Dit stelde prof. dr. Richard Janssen in zijn oratie, die plaats vond… Lees verder

Arbeidsmarkt in Kaart 2017

Transvorm brengt het compacte en regionale arbeidsmarktrapport ‘Arbeidsmarkt in Kaart’ uit om zorg- en welzijnsorganisaties op de hoogte te houden van de meest actuele ontwikkelingen en cijfers. Het rapport bevat een samenvatting van alle relevante actuele informatie per regio in een paar pagina’s, met cijfers en ontwikkelingen in de regio.

Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel: een onderzoek naar de bereidheid om voor anderen te betalen onder de algemene bevolking

In Nederland wordt via de zorgpremie voor het basispakket bijgedragen aan de betaling van de zorgkosten van zowel onszelf als van anderen. De bereidheid om te betalen voor andermans zorgkosten daalde van 73 procent in 2013 naar 63 procent in 2015. Vooral mensen die ongezond leven, veel alcohol drinken en roken zouden meer premie moeten… Lees verder

Persoonsgestuurde zorg en behoeften van burgers

Als mensen gevraagd en ongevraagd worden geconfronteerd met zorg dan worden zij voor allerlei keuzes gesteld. Keuzes die te maken hebben met het verzekeren van de eventuele kosten van zorg (Welke zorgverzekering sluit ik af? Bij welke zorgverzekeraar? Wil ik wel of niet een hoog eigen risico?) en keuzes die voortvloeien uit een daadwerkelijke zorgbehoefte… Lees verder

Juridische mogelijkheden voor het versterken van (zelf)regie bij samenloop van problemen

In de praktijk van zorg en ondersteuning is een ontwikkeling gaande van zorg in instellingsverband naar zorg in netwerken. Dit is een gevolg van het feit dat steeds meer mensen te maken hebben met een combinatie van fysieke, mentale en sociale problemen. Om aan hun meervoudige zorgbehoeften te voldoen zijn veel verschillende zorg- en hulpverleners… Lees verder

Zorgrating Benchmark

De financiële zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van zorginstellingen is door de afschaffing van het bouwregime en de introductie van prestatiebekostiging toegenomen en dat leidde aanvankelijk tot een hoger risicoprofiel in de zorg. Sindsdien hebben de meeste zorginstellingen hun financiële positie echter weten te verbeteren, onder andere door de verzwaarde financiële eisen en striktere kredietvoorwaarden die banken… Lees verder

Werknemersenquête 2017

Voor de werknemersenquête 2017 is in de zomer van 2017 is een digitale enquête afgenomen onder werknemers in de Zorg en WJK over hoe zij aankijken tegen het werk in de sector en hun werkbeleving, inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden. Aan het onderzoek hebben ruim 7500 werknemers meegewerkt. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de… Lees verder