Uw melding en vraag in beeld

Burgers meldden dat ze lang moeten wachten op hun eerste gesprek of behandeling in de ggz of op een operatie in het ziekenhuis. De NZa kreeg dit kwartaal 94 meldingen van burgers met klachten over lange wachttijden in de ggz. Ze wachten op hun eerste gesprek of op hun behandeling. In de ziekenhuiszorg gaan meldingen… Lees verder

Recept voor maatschappelijk probleem

Mensen houden onvoldoende rekening met de invloed van fysieke, mentale en sociale aspecten van een levensfase op het functioneren. De RVS pleit voor investeren in realistische verwachtingen van de verschillende levensfasen. Daarbij wil de raad problemen die ontstaan bij levensfase gerelateerde knelpunten erkennen als maatschappelijke problemen en deze problemen ook op het maatschappelijk niveau adresseren…. Lees verder

AZW Actueel 2017-1

Hoewel het aantal fte in loondienst in 2015 nog een daling laat zien, toont de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) in fte in 2016 een voorzichtig herstel. Er zijn echter wel grote verschillen tussen de branches. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, umc’s en gehandicaptenzorg laten een duidelijke groei in fte… Lees verder

Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016

In dit rapport zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het persoonsgebonden budget (pgb) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) over het jaar 2016 in beeld gebracht. Gedurende het jaar is het aantal budgethouders (opgave zorgverzekeraars) afgenomen van iets meer dan 19.400 tot ruim 16.900. Van de budgethouders diende het grootste deel ook daadwerkelijk declaraties in. Evenals het aantal… Lees verder

Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg

‘Evidence-based’: het is een toverformule die is doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, het beleid en de financiering van de zorg. Eerst het bewijs leveren en dan pas toepassen, betalen of inkopen. Richtlijnen, protocollen, toezichtkaders, kwaliteitsindicatoren en zorgcontracten getuigen hiervan. Deze benadering heeft in de hand gewerkt dat het accent in de zorg… Lees verder