Vertrouwen in de toekomst van de zorg?

De zorgparagraaf van het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” begint met de stelling dat dit vertrouwen er voor wat betreft de zorg nog niet is (RA 2017, p. 13): “Veel mensen maken zich zorgen of de zorg die zij nodig hebben er wel is en of zij die kunnen betalen.” Het nieuwe kabinet Rutte III… Lees verder

Social media in de zorg

De toon op social media voedt ook bij zorgaanbieders de angst voor reputatieschade. Toch komt de zorg er overwegend goed vanaf. Tegenover ieder negatief bericht, staan ruim vijf positieve. Bovendien lijkt kritische berichtgeving in de reguliere media geen grote rol te spelen bij de meningsvorming in het digitale domein. Wat ook opvalt is dat veel… Lees verder

Diagnostiek op afstand: Randvoorwaarden en belemmeringen

Internet maakt het mogelijk dat medische gegevens worden uitgewisseld. Bij telediagnostiek wordt op afstand een diagnose gesteld. Degene die dat doet, ziet de patiënt niet en moet er dus op kunnen vertrouwen dat de toegestuurde gegevens goed zijn. Telediagnostiek wordt vooral gebruikt voor overleg tussen zorgprofessionals, zoals de huisarts en medisch specialist of tussen radiologen…. Lees verder

Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen

Nederland telt inmiddels zo’n 500 zorgcoöperaties en jaarlijks komen er zo’n 100 initiatieven bij. De initiatieven bieden allerlei diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, zoals ouderenvervoer, dagbesteding, thuiszorg en mantelzorg. De initiatieven blijken in de praktijk nog tegen allerlei problemen aan te lopen die verdere professionalisering in de weg staan, waaronder knellende… Lees verder

Actieplan (Ont)Regel de Zorg

Het kabinet en de zorgsector gaan samen werk maken van het verminderen van de regeldruk in de zorg. Ze hebben een actieplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de administratieve rompslomp voor zorgverleners ieder jaar moet verminderen. Zo moeten zij meer tijd krijgen voor patiënten en meer plezier in hun werk, wat weer meer mensen… Lees verder

Monitoring pilot versnellingsmakelaars

Hoewel eHealth-innovaties vaak veelbelovend zijn, lijkt de opschaling van deze innovaties langzaam of zelfs niet plaats te vinden. Om te onderzoeken hoe de overheid kan faciliteren in het slechten van de barrières bij opschaling heeft het ministerie van VWS vanuit het programma ‘Innovatie en Zorgvernieuwing’ een project opgezet: pilot versnellingsmakelaars. In deze pilot worden drie… Lees verder