De kunst van ambachtelijke afstemming

De zorgsector verdient een eigen onafhankelijke ombudsman. Deze zou zorgaanbieders kunnen aanspreken op brede, structurele problemen in de sector. De zorgombudsman zou vooral moeten opkomen voor sterk afhankelijke zorgvragers en hun naasten, zoals met name de gehandicaptenzorg kent. De introductie van een zorgombudsman is één van de aanbevelingen in het rapport. Volgens de onderzoekers beseft… Lees verder

Publieke voorkeuren

De overheid verzorgt een breed scala aan voorzieningen voor haar burgers. Niet iedereen maakt in gelijke mate gebruik van deze voorzieningen en niet alle burgers hechten er een even grote waarde aan. Een relevante vraag voor zowel de politiek als het beleid is daarom hoe verschillende groepen Nederlanders aankijken tegen de voorzieningen die de overheid… Lees verder

Programma Rechtmatige Zorg

Met het programma Rechtmatige Zorg presenteert het kabinet een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Geld dat voor de zorg is bestemd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Fouten en fraude zijn in één term samen te vatten als onrechtmatigheden. Beiden zouden niet moeten voorkomen, maar de… Lees verder

Kosten van de lokale publieke gezondheidszorg in verband

Uit dit kwantitatief onderzoek naar de kostenstructuur van de publieke gezondheidszorg in Nederlandse gemeenten van 2008-2016, blijkt dat gemeenten binnen de publieke gezondheidszorg niet aantoonbaar meer uitgeven aan risicogroepen. De uitkomst is opmerkelijk omdat een belangrijk deel van de (preventieve) publieke gezondheidszorg zich op risicogroepen richt. Verwacht werd daarom dat gemeenten met veel inwoners in… Lees verder