Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel: een onderzoek naar de bereidheid om voor anderen te betalen onder de algemene bevolking

In Nederland wordt via de zorgpremie voor het basispakket bijgedragen aan de betaling van de zorgkosten van zowel onszelf als van anderen. De bereidheid om te betalen voor andermans zorgkosten daalde van 73 procent in 2013 naar 63 procent in 2015. Vooral mensen die ongezond leven, veel alcohol drinken en roken zouden meer premie moeten betalen voor de basisverzekering. Voor mensen met een slechte gezondheid of een genetische aanleg voor een ernstige ziekte willen Nederlanders gewoon blijven betalen.

Download de publicatie 79 downloads – grootte: 1 MB