Terug naar de bedoeling van de zorg?!

De masterthesis van Paulien van der Meulen, geschreven voor de opleiding Healthy Ageing Professional, beschrijft de onderzoeksopzet en uitkomsten van praktijkgericht onderzoek naar het model ‘De bedoeling’ in de zorg in relatie tot de inzet van niveau twee medewerkers. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen Zorgcollectief Zuidwest- Drenthe als verdieping op de innovatieopdracht om de zorg en ondersteuning voor ouderen slimmer en beter te organiseren door de klant centraal te stellen en van daaruit in te richten met inzet van niveau twee medewerkers. Het niet langer starten vanuit de systeemwereld, maar vanuit de bedoeling van zorg en welzijn, om van daaruit de leefwereld in te richten, is de kanteling die op veel plekken in de zorg wordt beoogd en waaraan dit onderzoek wil bijdragen.

Download de publicatie 271 downloads – grootte: 724 kB