Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen

De eerste lijn in Nederland is nog niet klaar voor de digitale toekomst, vernieuwing blijft beperkt tot de individuele praktijk en een heldere visie ontbreekt, aldus Nictiz. Om het tij te keren moet de beroepsgroep nu op basis van een heldere toekomstvisie op regionaal niveau aan de slag, met landelijke steun. Volgens Nictiz is er sprake van een digitaliserings-paradox: de huisarts is tevreden over het dagelijks gebruik van informatietechnologie (IT), terwijl in de nabije toekomst een digitale transformatie noodzakelijk is om zijn sleutelrol in de eerstelijnszorg te waarborgen.

Download de publicatie 98 downloads – grootte: 1 MB