Toetsen op kwaliteit

De Wet BIG heeft tot doel om de kwaliteit van zorg te bewaken en de veiligheid van de patiënt te beschermen. Eén van de manieren waarop daar invulling aan wordt gegeven is met de wettelijke erkenning van specialisme op het basisberoep. De  registratiecommissies functioneren als zelfstandig bestuursorgaan (ZB) waar het gaat om het beheer van de specialistenregisters, door middel van registratie, herregistratie en doorhaling van specialisten. Het ministerie van VWS heeft Panteia gevraagd een evaluatie uit te voeren van de registratiecommissies. Er is deskresearch uitgevoerd en er hebben diepte-interviews plaatsgevonden met de registratiecommissies, werkgevers en enkele betrokken partijen.

Download de publicatie 154 downloads – grootte: 564 kB