Toezicht, ervaring en deskundigheid

Dit is de eindrapportage van de evaluatie van een door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) ingezette pilot naar het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het toezicht op de kwaliteit van zorg en leven in verpleeghuizen in Nederland. Deze evaluatie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM, voorheen iBMG) en de IGJ. De hoofdvraag van het onderzoek is: Welke informatie levert de inzet van getrainde en opgeleide ervaringsdeskundigen voor de kwaliteit van zorg binnen zorginstellingen in de V&V en heeft die inzet toegevoegde waarde voor het optreden van de inspectie?

Download de publicatie 74 downloads – grootte: 529 kB