Trend- en Signaleringsrapport 2018

Mensen met een beperking verdwalen in doolhof van regels en ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van allerlei voorzieningen en regelingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer, onderwijs en regelingen op het gebied van werk en inkomen. Vooral waar de problematiek complex is en waar mensen met meerdere wetten en regels te maken krijgen, treden snel knelpunten op. Veel van de gesignaleerde knelpunten vragen om het doorbreken van schotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk.

Download de publicatie 216 downloads – grootte: 4 MB