Verkenning Zorgclustermodel GGZ

Een nieuw bekostigingssysteem in de ggz, het zogeheten zorgclustermodel, stelt de psychische problemen van de cliënt centraal en zorgt voor meer transparantie. Wel brengt het model in de huidige opzet risico’s met zich mee. Zo bestaat het risico dat lichte problematiek, die behandeld kan worden in de huisartsenpraktijk, instroomt in de geneeskundige ggz. Het zorgclustermodel wordt al in de Engelse ggz gebruikt. Binnen dit model worden zorgvragers gegroepeerd op basis van een vergelijkbare zorgvraag naar aard en ernst van de aandoening. Daarmee is niet langer de klinische diagnose, maar de zorgvraag leidend. Als het aan de NZa ligt, wordt het nieuwe model vanaf 2020 sectorbreed gebruikt.

Download de publicatie 78 downloads – grootte: 20 MB