Versterking opleiding VS en PA huisartsenzorg

Huisartsen zien de druk op het eigen spreekuur afnemen wanneer een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) patiënten met vaak voorkomende klachten behandelen. Ook spelen ze een belangrijke rol in de zorg voor ouderen. Uit het onderzoek blijkt dat de VS’en en de PA’s zorgen voor continuïteit in het team, meer tijd voor huisartsen voor patiënten met complexe zorgvragen, een betere monitoring van patiënten en meer verbinding met de wijk. Om die reden zien huisartsen en huisartsenposten het opleiden van VS en VP als een investering in de toekomst van hun praktijk of organisatie. Volgens de onderzoekers is het wel van belang dat zij eerst een plan maken met daarin een toekomstvisie voor de praktijk voordat zij beginnen met het opleiden. Nu is nog vaak de ambitie van een praktijkondersteuner of de vraag van de huisartsenpost leidend.

Download de publicatie 113 downloads – grootte: 1 MB