Vertrouwen in de toekomst van de zorg?

De zorgparagraaf van het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” begint met de stelling dat dit vertrouwen er voor wat betreft de zorg nog niet is (RA 2017, p. 13): “Veel mensen maken zich zorgen of de zorg die zij nodig hebben er wel is en of zij die kunnen betalen.” Het nieuwe kabinet Rutte III belooft dan ook hier werk van te maken. Kan de burger op grond van het regeerakkoord vertrouwen op een goede en betaalbare zorg in de toekomst? De kabinetsplannen stellen ons op dit punt niet gerust: bij het opnieuw afsluiten van hoofdlijnenakkoorden is succes niet gegarandeerd en het macrobeheersinstrument is geen overtuigende stok achter de deur.

Download de publicatie 173 downloads – grootte: 138 kB