Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg

D doelmatigheid binnen het huidige systeem van gereguleerde concurrentie in de zorg kan p diverse manieren worden verbeterd. Hier worden vijf aanknopingspunten geselecteerd, die een duidelijk marktfalen adresseren, haalbaar zijn binnen het huidige systeem en waar er nog een potentieel is voor meer doelmatigheid. De aanknopingspunten zijn:

1. Gestandaardiseerde kwaliteitsinformatie in de zorg voor betere keuzes door verzekeraars en verzekerden. Hier ligt een regierol voor de overheid.
2. Minder (complexe) zorgpolissen op de verzekeringsmarkt voor betere keuzes door verzekerden.
3. Experimenteren met verschillende vormen van contractvrijheden tussen zorgaanbieders en verzekeraars voor een betere zorginkoop en coördinatie tussen zorgaanbieders.
4. Voorkomen van marktmacht bij ziekenhuizen voor een betere zorginkoop. Een strenge beoordeling van fusieverzoeken op de ziekenhuismarkt past daarbij.
5. Nieuwe beleidsinstrumenten voor de GGZ vanwege de bijzonder grote informatieproblemen.

Daarnaast kan de overheid beleid vaker evalueren en onderzoek doen naar doelmatigheid, bijvoorbeeld op basis van kwalitatief hoogwaardige microdata. De aanknopingspunten geven richting aan om de doelmatigheid in de zorg te vergroten. Deze aanknopingspunten dwingen geen doelmatigheid af. In ons stelsel van gereguleerde concurrentie zijn het immers de spelers in de zorg die verantwoordelijk zijn voor een grotere doelmatigheid in de zorg.

Auteurs: R. Douven, R. Zoutenbier, M. Bijlsma

Download de publicatie 241 downloads – grootte: 3 MB