Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht

We worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Er is een keerzijde van dit succes: omdat het aantal ouderen toeneemt, stijgt ook het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. De VTV-2018 laat zien hoe de volksgezondheid en zorg zich de komende 25 jaar ontwikkelen zonder interventies. Zo zijn er straks meer mensen met dementie, kanker en hart- en vaatziekten, en deze aandoeningen komen vaker tegelijkertijd voor. Daardoor wordt de zorg complexer. De zorg verandert ook door technologische ontwikkelingen en omdat patiënten steeds meer zelf doen. Er komt meer druk op mantelzorgers. Daarnaast hebben we last van de drukke stad en flexibel werk. Jongeren ervaren steeds meer prestatiedruk. Deze opgaven vragen om een nieuwe manier van werken. Er moet meer worden samengewerkt: beleidsmakers, burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers én maatschappelijke organisaties.

Download de publicatie 129 downloads – grootte: 3 MB