Voortgangsrapportage Wachttijden in de ggz

De wachttijden in de ggz overschrijden al langere tijd de Treeknormen. Met name voor cliënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen in combinatie met ggz-problematiek, zijn de wachttijden lang. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de landelijke afspraken ggz om de wachttijden binnen de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. Ook bevat het rapport de voortgang van de activiteiten uit het actieplan wachttijden in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Download de publicatie 123 downloads – grootte: 1 MB