Vooruitblik 2018

Leden van de VGN beoordelen de contractering binnen de Jeugdwet en de Wmo als ondermaats. Het gebrek aan uniformering binnen het administratieve proces in het sociaal domein ervaren zij als grootste pijnpunt. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van de VGN over contractering onder 70 organisaties die gehandicaptenzorg aanbieden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Annalise. Het arbeidsinstensieve proces van contractering en de grote verschillen in processen en procedures voor inkoop van gemeenten zien zij als grootste knelpunten. Aanbieders geven aan een ‘enorme worsteling’ te ondervinden van de pluriformiteit van werkwijzen in het sociaal domein waar het gaat om de aanbesteding, contractering, rapportage en verantwoording, en het gebruik van het berichtenverkeer.

Download de publicatie 81 downloads – grootte: 2 MB