Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019

Met de transitie in de extramurale verpleging en verzorging en de veranderde rol en positie van de wijkverpleegkundige, dient zich de vraag aan of er nu en straks wel voldoende wijkverpleegkundigen zijn om (opnieuw) te fungeren als spil van de zorg in de wijk en de bijbehorende taken (indiceren en organiseren van zorg) op te pakken. Dit onderzoek richt zich op deze vraag en sluit voor de beantwoording daarvan aan bij de Toekomstverkenning 2015-2019 uit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Auteurs: Ineke Bloemendaal, Gerard van Essen, Sophie Kramer, Willem van der Windt

Download de publicatie 2232 downloads – grootte: 1 MB

One comment

Comments are closed.