Werknemersenquête 2017

Voor de werknemersenquête 2017 is in de zomer van 2017 is een digitale enquête afgenomen onder werknemers in de Zorg en WJK over hoe zij aankijken tegen het werk in de sector en hun werkbeleving, inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden. Aan het onderzoek hebben ruim 7500 werknemers meegewerkt. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) kenmerken van de huidige werksituatie en werkkring, (2) kenmerken van de vorige werksituatie, (3) werkbeleving en personeelsbeleid, (5) kennis & vaardigheden, opleiding en ontwikkeling, (7) mobiliteit en (8) inzetbaarheid. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties.

Download de publicatie 169 downloads – grootte: 1 MB